Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Borlänges samhällsfunktioner

Skapad 2017-09-08 17:06 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Ett tema om vårt samhälle, Öckerö kommun. Du ska få veta mer om vad ett samhälle är och hur det fungerar. Du ska få lära dig om centrala samhällsfunktioner (ex skola, sjukhus, polis och räddningstjänst) samt om olika yrken.
Grundskola 2 Bild SO (år 1-3) Svenska
Ett tema om vårt samhälle, Borlänge kommun. Du ska få veta mer om vad ett samhälle är och hur det fungerar. Du ska få lära dig om centrala samhällsfunktioner (ex skola, sjukhus, polis och räddningstjänst) samt om olika yrken.

Innehåll

Du kommer att arbeta med:

 • att samtala och diskutera med dina kamrater om vad som finns och vad som behövs i ett samhälle
 •  skriva om vårt samhälle
 • kartan över Borlänge kommun
 • Borlänge kommuns vapensköld
 • samtala om olika yrken och skriva om sitt drömyrke.

 

Detta skall bedömas;

Du ska:

 • kunna namnge viktiga samhällsfunktioner som polis, brandkår, sjukhus och skola
 • kunna förklara varför samhällsfunktionerna finns
 • veta vilka platser som förknippas med dessa
 • kunna beskriva vad yrkesgrupperna gör
 • kunna samtala om egna erfarenheter
 • känna till hur Borlänge kommuns vapensköld ser ut

 

 

 

Detta gör vår grupp:

 • tittar på kartan över Borlänge kommun och arbetar med den
 • målar kommunens vapensköld med vattenfärg
 • gör en tankekarta om Borlänge kommun

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: