Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsspanare

Skapad 2017-09-08 19:54 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Eleverna ska under en vecka antingen leta efter en lokal, inrikes, utrikes eller världsnyhet. Fyra elever blir varje vecka tilldelade ett av dessa ämnen. Veckan efter så ska nyheten presenteras inför klasskamraterna.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
Du har som läxa att leta efter en nyhet. Vad det är för nyhet beror på vad du har fått tilldelat under lektionen (lokalt, inrikes, utrikes, världen).

Innehåll

Nyhetsspanare 

Varje vecka får fyra elever i klassen i uppdrag att leta efter en valfri nyhet. Antingen i tidningen eller på internet. Det är viktigt att källan, alltså tidningen/internet går att lita på. De elever som blir veckans nyhetsspanare får dra lott om vilken typ av nyhet de ska leta efter (lokalt, inrikes, utrikes eller sport.) 

Du som är nyhetsspanare får välja fritt hur du ska presenterar nyheten inför resten av klassen. Det viktigaste är det tydligt visar att du har gjort din läxa och att den tillhör rätt nyhetsgren (sport, inrikes, utrikes eller världen). 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: