Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: TALUPPFATTNING - årskurs 5 hösten 2017

Skapad 2017-09-08 20:07 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta arbetsområde kommer du att få förståelse för negativa tal och positiva tal upp till en miljon. Du kommer även att få arbeta med tallinjer samt det romerska talsystemet.

Innehåll

Syfte

Syfte med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att...

 • använda begreppen tal, siffra, talsort, positiva och negativa tal,
 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000,
 • jämföra och storleksordna tal inom talområdet 0-1 000 000,
 • jämföra och storleksordna negativa tal,
 • sätta ut tal på en tallinje,
 • läsa och skriva tal i det romerska talsystemet.

Undervisning

Vad?

Vi kommer att arbeta med följande begrepp:

 • siffra och tal
 • udda och jämna tal
 • talsorter - hundratusental, tiotusental, tusental, hundratal, tiotal och ental
 • positiva och negativa tal
 • tallinje
 • romerska talsystemet - I=1 V=5 X=10 L=50 C=100 D=500 M=1000

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av...

 • aktiviteter med praktiskt och laborativt material,
 • diagnos,
 • digitala verktyg t.ex. ipad och dator,
 • EPA,
 • genomgångar,
 • individuellt arbete med arbetsschema (mattebok och arbetsblad),
 • kahoot,
 • lektionsplaneringar i Google Classroom,
 • läxor,
 • matematiska diskussioner,
 • par- och grupparbete,
 • problemlösning,
 • självvärdering i avprickningsmatris och
 • spel.

Bedömning

När vi har arbetat klart med arbetsområdet ska du...

 • kunna använda begreppen siffra, tal, talsort, positiva och negativa tal,
 • kunna läsa och skriva tal inom talområde 0-1 000 000,
 • kunna jämföra och storleksordna tal inom talområde 0-1 000 000,
 • kunna jämföra och storleksordna negativa tal,
 • kunna sätta ut tal på en tallinje,
 • läsa och skriva tal i det romerska talsystemet.

Bedömning sker vid ett diagnostillfälle.

 

Jag bedömer även din förmåga att...

Problemlösning:

 • lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder utifrån problemets karaktär.

Begrepp:

 • förklara vad de olika matematiska begreppen innebär och kunna använda de matematiska begreppen i olika sammanhang.

Resonemang:

 • ta del av och förstå hur någon annan har tänkt samt att själv redovisa matematiska idéer och lösningar både muntligt och skriftligt.

Uttrycksformer:

 • redovisa en uppgift på olika sätt, t.ex. med text, matematiskt språk, laborativt material eller en bild.

Bedömningen kommer jag att göra utifrån en helhetsbedömning grundat på kunskaper du visar under lektionerna, dina läxor samt vid problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Avprickningsmatris: TALUPPFATTNING - årskurs 5 hösten 2017

Påbörjat
På god väg
Kan
Kan använda begreppen tal, siffra, talsort, positiva och negativa tal.
Kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
Kan jämföra och storleksordna tal inom talområdet 0-1 000 000.
Kan jämföra och storleksordna negativa tal.
Kan sätta ut tal på en tallinje.
Kan läsa och skriva tal i det romerska talsystemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: