Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Installationer till TED- tal

Skapad 2017-09-08 22:24 i Önnerödsskolan Härryda
Bildprojekt kring, porträtt identitet och identitetsskapande.
Grundskola 7 – 9 Bild
Installationer är en relativt ung konstform. Installtioner kan vara nästan vad som helst. Det som definierar en installation är att de ofta tar upp rummet i anspråk, materialet kan ofta bidra till budskapet och verken kan ofta vara en kombination av olika material och tekniker. Du ska nu skapa en egen installation. Denna uppgift är ett samarbete mellan svenska och bild. Installationen ska alltså inspireras av det Ted-talk som du ska hålla i svenskan.

Innehåll

Syfte

I detta projekt kommer du att arbeta med olika tekniker och material. 

Vi kommer att öva på att skicka budskap och att analysera bilders budskap.

I det här området kommer du att träna din förmåga att presentera dina bilder för en mottagare.

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

I uppgiften får du möjlighet att lära dig att:

Framställa bilder som kommunicerar dina åsikter och upplevelser.

Arbeta i, och välja olika material och med olika tekniker beroende på vad du vill förmedla med ditt verk.

 

Undervisning/Metoder

Vi kommer att ha en varierad undervisning där du först och främst kommer att få kunskap kring vad installationer är och vad som definierar konstformen. Du kommer också få se några olika samtida konstnärer som arbetar med installationer och deras verk.

I grupp kommer du få arbeta med snabba installationer där du blir tilldelad ett material och ett ord som du ska arbeta med.

Vi kommer parallellt med det egna skapandet att analysera olika installationer samt skriva loggbok. I loggdokumentet ska du reflektera kring dina idéer, din arbetsprocess samt kvalitet i det egna verket. 

För att kunna göra ett så gott eget arbete som möjligt ska du i början av projektet få tid att arbeta med skisser samt övningar där du kan få hjälp till bra idéer. 

 

Följande uppgifter ska lämnas in till din bildlärare innan höstlovet, De skriftliga uppgifterna lämnas in i google classroom. 

Uppgift 1: Installation till TED TALK
Din egna installation som knyter an till ditt Ted talk. 

Uppgift 2 : Bildanalys av installtionskonstverk
Under lektionstid kommer du få möjlighet och tid att arbeta med bildanalys. När du lämnar in din analys i god tid (datum meddelas) kommer du få möjlighet till respons för att förbättra din analys

Uppgift 3: Loggdokument. 
Under arbetsprocessen ska du föra dokumentation kring hur ditt arbete går framåt. I slutet av perioden gör du också en mer generell utvärdering där du ska ge omdöme om din insats och den slutgiltiga produkten

 

 

Bedömning och redovisning

Här ska ni beskriva när och hur ni bedömer eleven.

 • Med vilken kvalité du har utfört uppgift 1, 2,
 • Hur din arbetsprocess har sett ut
  (ansvar för ditt arbete, mod att pröva, misslyckas och ompröva, att du kan utveckla egna idéer och söka och använda inspiration)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: