Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Kommunikation

Skapad 2017-09-09 13:35 i Fridhemsskolan Västerås Stad
Kommunikation lå 16/17
Grundsärskola F – 9 Kommunikation
Inom ämnesområdet kommer du att utveckla din förmåga att samspela med andra och tolka kommunikativa uttryck.

Innehåll

Syfte

Att lära sig att använda tecken som stöd, symboler, signaler och bildstöd för att utveckla sin kommunikation. Att få möjlighet att kommunicera i samtal i olika sammanhang.  

Centralt innehåll:

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga inom det som anges under centralt innehåll nedan.

Aktivitet:

Alla elever har ett individuellt kommunikationsverktyg för att förstå sitt individuella dagsschema exempelvis symbolstöd, bildstöd och teckenstöd.Dessa används även som kommunikationsstöd i den vardagliga verksamheten. Dagligen ges rikliga tillfällen till samspel och kommunikation vid tex samlingen, temaarbeten och andra ämnesområden.Genom det egna kommunikationsverktyget ges eleven möjlighet att påverka en styrd situation, kunna förmedla en önskan eller ett behov, kunna beskriva en situation, förmedla en kunskap osv.

Bedömmning

Vi kommer bedöma elevens förmåga utifrån kunskapskraven

Kopplingar till läroplan:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: