Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2017-09-09 14:04 i Kareby skola Kungälv
Vi skriver och läser en förmiddag i veckan.
Grundskola 2 Svenska
Klassen kommer att arbeta med läs - och skrivträning. Vi kommer arbeta med arbetsboken "Diamantjakten" och tillhörande läsbok, i undervisningen tränar vi även med med hjälp av arbetsblad, praktiska uppgifter och övningar med askar. Vi kommer även att jobba mycket med hur texter är uppbyggda med skiljetecken och hur handlingen fungerar samt med olika typer av texter, sagor, fakta och fabler. Vi kommer arbeta med läsförståelse av olika typer av texter. Vi ska träna på att ge och ta respons.

Innehåll

Syfte

Innehållet:

Att individuellt läsa och skriva på ett varierat sätt.

Detta är målet:

Jag vill för att bedöma dig efter arbetet i 2:an se att du kan följande:
Läsa med flyt
Visa att du förstår vad du läser genom att berätta om texten eller skriva om den
Skriva med små bokstäver och använda skiljetecken som punkt och stor bokstav och frågetecken.
Du har en tydlig handling i dina texter, med början, mitt och slut. 
Göra bilder som passar till texten.
Göra förändringar i dina texter efter respons från mig eller en kompis.
Du kan ge respons på kompisarnas texter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: