👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ägg

Skapad 2017-09-09 15:00 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk Bild NO (år 1-3)
Vilka djur lägger ägg? Vem lägger det största ägget? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

SYFTE:

 använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen 

 

 

 

Mål:

*  kunna beskriva en livscykel med något djur som lägger ägg

* kan använda begreppen ägg, ruva, kläckas och knäcka i meningsfulla sammanhang

* skriva olika sorters texter t.ex. faktatext, sagor

 

 

Innehåll:

* ta reda på vilka djur som lägger ägg

* rita och berätta om livscykeln för djur som lägger ägg

* lyssna till H.C. Andersens saga "Den fula ankungen"

* skriva faktatexter om djur som lägger ägg

* ta reda på vad man kan använda hönsägg till

* måla med äggvita blandat med täckfärg

* olika bilduppgifter

* ta reda på vad som finns inuti ett hönsägg

* skriva sagor om ägg

* baka med ägg

 

Bedömning

* Du ska delta aktivt på lektionerna.

* Läsa upp en text för dina kamrater.

* Berätta om en livscykel hos ett djur som lägger ägg.

* Samarbeta med andra.

* Göra illustrationer till faktatexter och sagotexter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3