👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När hundarna kommer

Skapad 2017-09-09 17:27 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola F Svenska
Vi arbetar med ungdomsboken "När hundarna kommer" (2015).

Innehåll

Vi arbetar under kommande veckor med När hundarna kommer (2015).

Ni kommer att diskutera boken i grupper, djupdyka i både formuleringar och karaktärer osv.

 

Tidsplanering för När hundarna kommer (2015).

(Vi har hunnit arbeta med första kapitlet April).

 

21 september – Vi läser Maj (15 sidor) + arbetar i grupperna med karaktärerna.

22 september – Vi läser Juni (23 sidor).

__

25 september – Vi läser juli (15 sidor) + grupparbete. Du får i läxa att läsa Augusti (62 sidor) till måndag 2 oktober. Du har möjlighet att lyssna på boken via Inläsningstjänst. Säg till om du behöver inloggningen.

28 september – Vi arbetar i grupper med lite material kring John Hron. 

__

2 oktober – Viktigt att du har gjort läxan och läst Augusti hemma under veckan. Grupparbete.

5 oktober- Vi läser halva September (s177-197). Tankemeningar.

6 oktober – Vi läser andra halvan av September (s198-219). Tankemeningar.

 __

9 oktober – Vi läser Oktober (26 sidor). Grupparbete.

12 oktober – Vi läser November (12 sidor). Tankemeningar.

13 oktober – Vi läser December (13 sidor). Grupparbete.

 __

16 oktober – Vi läser ut boken (9 sidor) + Grupparbete.

19 oktober – Skriver bokanalys.

20 oktober – Skriver bokanalys.

 

Observera att ni enbart får EN läxa under hela arbetets gång. Jag förväntar mig därför att ni gör den. Om man är borta under läsning är det kanonbra om man försöker läsa hemma, MEN i och med grupparbetet är det inte ett måste. Ingen ska behöva känna stress över att ha varit sjuk. Vill man nå texten hemifrån finns boken som E-bok här. Du behöver bara ditt personnummer och din pinkod till lånekortet på kommunens bibliotek. Du kan även lyssna online om du säger till mig (mail, sms eller socialt medie där jag finns tillgänglig).

 

Här finns också ett google doc som uppdateras kontinuerligt med fakta och tankar från grupparbeten:

9Cs grupparbeten (Karaktärsutveckling m.m)

Uppgifter

 • 9 oktober

 • 12 oktober - grupparbete

 • 13 oktober+16 oktober.

 • John Hron 28/9

 • Frågor till kapitel + tankemeningar

 • Bokanalys

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska 7-9

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Insats krävs
E
C
A
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om texters budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Resonera om verken och se samband mellan verk och upphovsman
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Dra slutsatser hur historiska och kulturella sammanhang påverkat verket
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva olika texter med språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.