Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Kroppen

Skapad 2017-09-10 07:19 i Malmabergsgruppen Västerås Stad
Människokroppen både med läromedel och NTA kroppen digital
Grundskola 5 – 6 Biologi Kemi
Målet är att eleverna efter att ha avslutat detta tema har skaffat sig kunskap om kroppens mest centrala och grundläggande system, och att de ser att kroppen är ett system av delsystem som alla är beroende av- och interagerar med varandra.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska få lära dig något om

  • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.                                                                      

 

Du ska även få öva på att använda biologins metoder och arbetssätt

  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

  • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi i digitala faktatexter.

 

Varför just detta?

Du ska få utveckla din förmåga att

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

* läsa faktatexter och diskutera dessa

* se filmer och diskutera dessa

* genomföra enklare undersökningar och experiment

* arbeta två och två med NTA Tema Kroppen digital och genomföra uppdragen där

 

Vad som kommer att bedömas:

  • Se bedömningsmatris.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

* delta aktivt i diskussioner och arbeten i klassrummet

* genomföra uppdragen i NTA Tema Kroppen digital

* göra läxförhör och skriftliga tester

Matriser

Bi Ke
NTA Kroppen digitalt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Biologins begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Kemins begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. .
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, mat och sjukdom och relatera till några samband i människokroppen
I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, mat och sjukdom och relatera till några samband i människokroppen
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Genomföra undersökningar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Dokumentationer
Eleven kan göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: