👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - addition och subtraktion

Skapad 2017-09-10 07:49 i Liljeforsskolan Uppsala
Matematikboken Alfa kapitel 1
Grundskola 4
Det här kapitlet handlar om addition och subtraktion. Vi jobbar med tallinjer och siffrornas platsvärde. Vi lär oss att avrunda tal och vi kommer att jobba med olika sätt att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10000.

Innehåll

När du jobbat klart med kapitlet ska du:

  • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde.
  • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000.
  • kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning.
  • kunna räkna addition och subtraktion med uppställning (algoritm).
Arbetssätt - undervisningen

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

VI kommer att arbeta med matematikboken Alfa, både enskilt, parvis och i helklass.

Vi hjälper varandra genom att träna på att förklara och lyssna till förklaringar från klasskamrater.

Vi gör beräkningar med skriftliga räknemetoder.

Vi kommer ha läxor där du får tillfälle att träna extra på det vi gått igenom i skolan.

 Begrepp som ingår i kursen:

Platsvärde, siffra, tal, utvecklad form, tallinje, udda och jämna tal, avrundning, subtraktion, addition, term, summa och differens.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag följer ditt arbete i ditt räknehäfte och läxhäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Under kursens gång kommer du att få göra en diagnos där du får visa om du behöver mer träning eller fördjupning av kursinnehållet.