Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i tvåan Vh 17/18

Skapad 2017-09-10 10:15 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 2 Musik
Du sjunger och spelar på enkla instrument, klappar rytm och rör dig till musik. Du lyssnar på och samtalar om olika sorters musik. Du skapar till musik. Dessutom lär du dig några musiktecken och begrepp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • sjunga
 • använda rösten på olika sätt
 • härma melodier, rytmer och rörelser
 • röra sig till musik
 • prova på några enkla instrument      

Centralt innehåll:

        Se koppling till Läroplanen nedan.

Konkretiserade mål:

 • Du deltar i gemensam sång.
 • Du deltar i sånger från olika genrer, d. v. s. olika musikstilar.
 • Du spelar på rytminstrument tillsammans med andra och försöka följa takt och rytm.
 • Du tränar på några musiksymboler och lär vad de heter, t ex repristecken eller paustecken.
 • Du gestaltar en sång, ett musikstycke eller en berättelse med hjälp av ljud, rytmer eller rörelser.
 • Du imiterar rörelser, rytmer och toner.
 • Du kan i samband med musiklyssning kunna delge dina associationer, tankar och känslor.

Bedömning:

Vi bedömer hur du klarar de konkretiserade målen i stor eller mindre grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: