Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 4, läsåret 2017/2018

Skapad 2017-09-10 10:35 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Idrottsplanering för åk 4 läsåret 2017/2018

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

I ämnet Idrott och hälsa ska eleven utveckla förmågan att:

 

 

 • vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer och anpassa sina rörelser efter aktiviteten
 • röra sig och dansa så att det passar till musiken
 • prata om fysiska aktiviteter som man varit med om och diskuterar hur detta hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga
 • vara med på olika aktiviteter utomhus och anpassa sig till väder och plats och till allemansrätten
 • orientera sig i kända miljöer med hjälp av kartor
 • beskriva hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar
 • simma 200m (valfritt simsätt) varav 50m ryggsim.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh
Idrott och hälsa bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg.

IDROTT OCH HÄLSA BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
DELTA I AKTIVITETER/ANVÄNDA KROPPEN FÖR RÖRELSE
använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster
Deltar men har brister i rörelsemönstret och är i behov av handledning och stöd i processen.
Vet hur den ska utföra momentet/rörelsen men behöver stöd vid genomförandet.
Utför momentet/rörelsen självständigt på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till rytm och estetik.
Använder sig av momentet/rörelsen i olika sammanhang samt anpassar efter situationen i fråga om tempo, balans och precision.
REFLEKTERA/VÄRDERA
värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv
Känner till sambandet mellan några faktorer och kan med handledning reflektera över hur de påverkar hälsan ur olika perspektiv. Gör ett konstaterande utan att motivera.
Känner till sambandet mellan faktorer och tillämpar och förklarar varför och hur det påverkar hälsan ur olika perspektiv. Gör konstaterande och värderingar samt gör enklare motivering.
Använder sig av sina kunskaper om olika faktorer samt förstår dess samband och påverkan på kropp och hälsan ur olika perspektiv. Konstaterar, värderar och gör jämförelser, samt motiverar.
Använder sig av sina kunskaper om olika faktorer samt förstår dess samband och påverkan på kropp och hälsan ur olika perspektiv. Framför åsikter/fakta, värderar och argumenterar.
ORGANISERA/LEDA
Organisera och leda aktivitet
Instruerar kompis i enklare aktivitet.
Instruerar och förklarar en aktivitet som bygger på flera led.
Planerar och genomför en aktivitet.
Planerar och genomför en aktivitet som är anpassad efter situation, syfte och deltagare.
HANTERA NÖD- OCH KATASTROFSITUATIONER
utvecklar kunskaper om handlande i nöd- och katastrofsituationer
Känner till om hur nöd- och katastrofsituationer kan uppstå. Ger konkreta exempel.
Har kunskap om hur nöd- och katastrofsituationer kan förebyggas. Ger konkreta exempel, ser samband mellan handling och konsekvenser.
Vet hur man ska agera i nöd- och katastrofsituationer. Beskriver och kan visa på konkreta förebyggande handlingar, liksom agerande vid nöd- och katastrofsituation.
Kan tillämpa sina kunskaper i en nöd- och katastrofsituationer. Beskriver på ett tydligt sätt samband mellan förebyggande handlingar och agerande vid nöd- och katastrofsituation, samt visar exempel på agerande.
SAMARBETA
Eleven arbetar isolerat ifrån övriga i gruppen.
Eleven deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Eleven deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Eleven är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: