Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krabban

Skapad 2017-09-10 11:24 i Särskolan Stenungsund
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning
Vi ska lära oss mer om krabban och dess levnadsmiljö.

Innehåll

Nu i början av det nya läsåret ska vi arbeta tillsammans för att lära känna varandra då vi är flera nya elever och vuxna. Vi ska arbeta med temat krabban. 

Undervisning

Hur ser krabban ut? Vi funderar på det först och sedan tar vi reda på hur de ser.

Hur många ben, ögon, form, yta och struktur mm har de? Var finns de? Hur ska vi få upp dem ur havet? Orsak och verkan, hur länge kan vi ha krabborna uppe ur havet? Hur tittar vi närmare på dem? Finns det någon teknisk lösning på hur vi ska få upp krabborna? Vi ska använda redskap såsom klyka, snöre, hink och mat (vilken mat?). Hur får vi tag i maten som finns inuti t.ex. en mussla? Kan man hålla i en krabba? Hur ser man skillnad på hane och hona? Finns det olika krabbor? Känns de olika? Har de olika namn? Vi ska se på bilder, foton, film, läsa böcker och jämföra med verkligheten. Vi ska räkna och jämföra samt gå till havet och fiskhuset för att titta på krabbor. Vi ska samarbeta, lyssna på varandra, ställa frågor och ta reda på svar.

Vi ska använda bildkartor i kommunikationen. Hur skriver vi KRABBA? Hur låter bokstäverna och hur tecknas de? 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: