👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor- Det var en gång VLR

Skapad 2017-09-10 12:32 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete där eleverna får bekanta sig med sagogenren. De får läsa olika sagor, analysera typiska drag samt att skriva en egen saga.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Det var en gång... Säkert minns du sagor som du själv eller någon vuxen läste för dig när du var liten. I det här arbetsområdet ska du göra en djupdykning in i sagans fantastiska värld och få möta olika typer av sagor och dessutom skriva din egen saga.

Innehåll

 

Arbetets innehåll

Du kommer att

 • få veta hur sagorna uppkommit och utvecklats
 • få lära dig vad som är typiska drag för olika sagor, dvs hur de är uppbyggda
 • träna på att förstå olika budskap i sagorna
 • läsa olika sagor från olika delar av världen 
 • skriva en saga och bearbeta texten under arbetets gång
 • få möjlighet att illustrera din saga

Bedömning

Detta kommer jag bedöma:

 • din förmåga att analysera en saga, dvs budskap och olika typiska drag
 • hur väl din saga stämmer med vad som är typiskt för sagogenren
 • hur din saga är skriven, om den är lätt att förstå, har en klar handling och ett uttrycksfullt och korrekt språk,
  det är också bra om du har bilder i din saga
 • din förmåga att ge respons och bearbeta text
 • hur aktivt du deltar i respons och bearbetar din textUppgifter

 • Illustrera din saga

 • Min Saga

 • Analysera en saga

 • Sagoanalys nummer 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Sagor åk 7 VLR

Förmågan att skriva

Medvetenhet om genrer och olika texttyper
 • Sv
 • Sv
Du försöker följa genrens (sagans) form och regler. Du kan skriva med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har kunskap om genrens (sagans) form och regler och använder dess möjligheter på ett relativt väl fungerande sätt för att bygga upp texten.
Du är väl medveten om genrens (sagans) form och regler och använder dess möjligheter på ett väl fungerande sätt för att bygga upp texten.
Textens uppbyggnad
 • Sv  7-9
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar. Du skriver om några händelser men redovisar/ radar upp händelser mer än berättar/ målar upp något. Texterna har en enkel uppbyggnad och dramaturgi.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar. Du skriver på ett målande sätt. Du försöker att förmedla tankar och upplevelser. Texten har en relativt komplex uppbyggnad och dramaturgi.
Texterna innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar. Du skriver på ett personligt och målande sätt. Du förmedlar tankar och upplevelser. Egna idéer presenteras utförligt och vävs ihop på ett genomtänkt sätt. Texten har en komplex uppbyggnad och dramaturgi.

Språklig medvetenhet

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  7-9   Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Ge respons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Bearbeta text
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Förmågan att analysera

Visa kunskap om sagan som genre
Du sammanfattar textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och anda texter och försöker ge exempel ur texten för att visa din förståelse
Du sammanfattar textens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och anda texter. Du ger exempel och förklarar hur det hänger ihop.
Du sammanfattar textens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och anda texter. Du ger flera exempel och förklarar hur det hänger ihop.
Uppfatta och tolka budskap
Du tolkar och för enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i sagan.
Du tolkar och för ett utvecklat resonemang om tydligt framträdande budskap i sagan och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du tolkar och för ett välutvecklat resonemang om tydligt framträdande budskap i sagan och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.