Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil: rörelse! (vecka 37 - 39)

Skapad 2017-09-10 12:50 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I det här arbetet fokuserar vi på rörelse för hälsan. Hur känns din kropp när den får hög puls? Hur styrketränar man? Och varför är rörelse bra för hälsan? Dessa frågor kommer vi jobba med under momentet. En läxa i form av att försöka röra sig i vardagen ska du jobba med och lämna in senast måndag vecka 39.

Innehåll

Varför hälsa och livsstil?

Att få kunskap kring hur man skapar en god en hälsa är en förutsättning för att må bra idag och många år framöver. Detta genom att lära känna kroppens signaler, förstå hur kroppen fungerar i träning och vad man kan göra för att må så bra som möjligt är viktigt för ett långt och aktivt liv.

 

Du utvecklar din förmåga att...

  • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
  • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 

Centralt innehåll ur kursplanen som behandlas...

  • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap
  • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

Kunskapskravet jag gör en bedömning utifrån i detta moment...

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Lärandeaktiviteter

Eleverna får träna under lektionstid, får med sig rörelseläxan “RÖRELSELOGGEN” att jobba med hemma, reflekterande samtal kring hälsa, laboration med pulsträning och laboration med styrketräning.

 

Lektionsinnehåll

Denna planering sträcker sig mellan veckorna 37 - 39 och innehåller fyra lektioner. Lektionerna innehåller följande:

Lektion 1: Tipslöpning om allemansrätten.

Lektion 2: Hopplöpning med reflektion.

Lektion 3: Pulslaboration (åk 4 och 5 gör samma, åk 6 gör en egen laboration).

Lektion 4: Styrkelaboration.

Avslutande individuellt träningssamtal utifrån rörelseloggen som lämnas in senast fredag vecka 39. Samtal under vecka 40 (bedömningssituation).

Bedömningstillfälle

Momentet hör samman med ett moment som kommer äga rum under vårterminen. Båda delar av momenten vägs samman för betygssättning. Detta moment bedöms utifrån ett avslutande individuellt träningssamtal  med utgångspunkt i elevernas rörelselogg.

Uppgifter

  • Rörelseloggen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: