Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 - ENG - Skriva ett brev - HT17

Skapad 2017-09-10 13:49 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 8 Engelska
Du ska jobba med att skriva texter på engelska!

Innehåll

Mål

Du ska kunna:
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift
- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Arbetets innehåll

Du kommer jobba med:
- aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
- intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
- åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
- olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
- muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
- språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer arbeta med området under v.36-39, samtidigt som vi även tränar på andra områden i engelskan (t.ex. glosor, läsförståelse, m.m.)

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer under lektionstid arbeta med texter som du får feedback på. Till sist ska du skriva ett brev som blir bedömt.

Se matris här nedanför med vilka kunskapskrav som bedöms.

 

Matriser

En
Åk 8 - Skriva - HT17

E
C
A
Skriva
- Du har ibland rätt stavning. - Du använder ibland rätt ordval - Du använder ibland rätt grammatik - Du använder oftast rätt ordföljd (I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.)
- Du har ofta rätt stavning. - Du använder oftast rätt ordval - Du använder oftast rätt grammatik - Du använder oftast rätt ordföljd - Du använder ibland synonymer - Du använder ibland styckeindelning (I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.)
- Du har nästan alltid rätt stavning. - Du använder alltid rätt ordval - Du använder alltid rätt grammatik - Du använder alltid rätt ordföljd - Du använder ibland synonymer - Du använder ofta styckeindelning (I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.)
Skriva
---
- Det är oftast lätt att förstå vad du menar - Du använder hälsnings- eller avslutningsfras (Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.)
- Det är alltid lätt att förstå vad du menar - Du använder hälsnings- och avslutningsfras (Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.)
Förbättra text
Du rättar några av de saker som jag har markerat. (För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.)
Du rättar de flesta av de saker som jag har markerat. (För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.)
Du rättar alla de saker som jag har markerat. (För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: