Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsförståelse med läsfixarna år 1

Skapad 2017-09-10 14:12 i Hågadalsskolan Uppsala
I år 1 börjar vi med att introducera de olika läsförståelsestrategierna i samband med högläsning. Till vår hjälp har vi våra 5 läsfixare.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Läsfixarna hjälper oss att förstå vad som händer när vi lyssnar och läser böcker. I detta arbete kommer vi att träffa spågumman, konstnären, detektiven, cowboyen och reportern. Dessa lär oss olika läsförståelsestrategier. Vi får öva på hur vi kan göra för att förstå det vi läser.

Innehåll

Arbetsområdet:

 I år 1 kommer du att förberedas inför kommande arbete med läsförståelse på egen hand, när du själv ska ta dig an egna texter i olika genrer. Du kommer att få lära dig olika läsförståelsestrategier. Detta gör vi gemensamt via högläsning och arbetet med en läsande klass. Du kommer att få en förståelse för vad som händer med tankarna  när du hör en läst text. Din lärare kommer att visa dig hur man tar sig an olika texter på olika sätt. Du kommer att lära dig vad du ska göra när du inte förstår texter. Vi kommer även under läsåret i åk 1 prova att svara på enkla innehållsfrågor efter egen läst kort text.

När: läsåret 20/21 ca. 30 minuter/veckan

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 - berätta/återge delar av innehållet i texten muntligt.

- delta aktivt i samtalet kring den gemensamma texten.

- resonera om budskapet i texten och koppla det till egna erfarenheter och åsikter.

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

- delta aktivt vid samtal kring texten.

- återberätta delar ur den lästa texten muntligt

- rita dina inre bilder och tankar som du fått efter den gemensamt lästa texten. 

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

- att lyssna aktivt och tala i olika samtalssituationer samt återberätta texter. Detta både i par, grupp och i helklass.

- fem olika lässtrategier för att ta till dig en text

- att tolka och förstå texter av olika genrer t ex berättande text, poesi, faktatexter, ramsor och sånger.

- att tolka texter och bilder från olika kända barnboksförfattare och illustratörer

- att förstå och använda läsförståelsestrategier när vi tolkar en beskrivande och förklarande text

Hur kommer vi att lär os detta: (undervisning)

 Eleverna kommer via högläsningen av utvald bok eller i bland en kortare text att komma i kontakt med läsförståelsestrategier. Detta gör vi tillsammans med läsfixarna som kommer lära oss hur vi kan göra för att förstå och tolka det vi nyss hört/läst. Eleverna kommer tillsammans möta olika typer av texter såsom faktatext och skönlitterär text och utveckla sin förmåga att lyssna till andra, framföra egna åsikter och i samtal förstå texten.Vi kommer att repetera och arbeta med en läsförståelsestrategi i taget i samband med högläsning. Läraren modellerar hur vi tänker och vad som händer i huvudet när vi hör texten. Vi stannar då och då under textens gång och ställer frågor utifrån en viss läsförståelsestrategi. Eleverna deltar aktivt i samtalet. Under andra delen av läsåret kommer eleverna börja ta sig an egen läst kort enkel text och svara på innehållsfrågor.

Till hjälp har vi bilder på 5 figurer: 
-spågumman (förutspår vad som ska hända i texten)
- detektiven (reder ut svåra begrepp, ord och sammanhang i texten)
- reportern (ställer frågor till texten på, under och på djupet)
-cowboyen (sammanfattar och ser budskapet i texten)
- konstnären (skapar inre bilder till texten)

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: