Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallsituationen Akvariet HT17

Skapad 2017-09-10 14:32 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Vi vill utveckla barnens självständighet. Vi vill skapa en miljö i hallen där barnen får tid och utrymme för att klä på/av sig i lugn och ro.

Innehåll

Strävansmål:

  • Se läroplansmål 

VAD ska undervisningen utmana:

I hallsituationen vi vill utveckla barnens självständighet. Vi vill utmana barnens förmåga att klä på/av sig själva. Barnens förmåga att hjälpa varandra och stötta varandra är även något vi vill utveckla i denna situation.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vi är 10 barn och 2 pedagoger på Akvariet som tillsammans klär av och på oss i hallen.

Innan vi går ut i hallen går barnen successivt på toaletten, 2 grupper á 5 barn + 1 pedagog. De barn som vi ser behöver mer tid går först. Första gruppen går till hallen där de börjar klä på sig. Pedagogen hjälper till om det behövs. Andra gruppen går till toaletten och sen till hallen. Barnen har sin egna plats med alla sina kläder och tillbehör dem kan behöva. När dom är klara sitter dom kvar på sin plats och pratar med sina kompisar tills alla är klara då vi ställer upp oss i gå-ledet, barnen har en bestämd plats och gå-kompis i ledet.

Efter vi varit ute tar barnen av sig sina skor på mattan för att sedan ta sig till sin plats där dem klär av sig och hänger upp sina kläder. Barnen själva hänger sina kläder i torkskåpet vid behov. De ber om hjälp hos en pedagog om det behövs. En pedagog är delaktig i hallen för att hjälpa barnen och den andra är mottagare på insidan när barnen är klara. 

Förberedelser:

Vi förbereder barnen genom att i god tid tala om att vi ska gå ut/in. En pedagog sätter upp bildstöd för de kläder som barnen behöver klä på sig. Bilderna sätts upp i den ordning kläderna ska tas på. Bildstöd sätts även upp för avklädning.

Viktigt att samarbetet förskola/hem fungerar bra så att rätt material finns på barnens hyllor.

Aktiviteter:

Hallsituationen gällande innan och efter vi varit ute.

Efterarbete:

Under våra checkpoints så reflekterar vi över hur hallsituationen fungerat, gör förändringar utefter observationer av barngruppen. Vi frågar även barnen hur de upplever hallsituationen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: