👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2017-09-10 14:35 i Uddaredskolan Lerum
Grundskola 1 Matematik
Under årskurs ett kommer du bland annat att få lära dig mer om; antal, mönster, månghörningar, addition, subtraktion, uppdelning av tal och mycket, mycket mer.

Innehåll

Matematik

 • Taluppfattning och tals användning
 • Sannolikhet och statistik
 • Algebra
 • Geometri
 • Samband och förändringar
 • Problemlösning

Metoder och arbetssätt

 • EPA, eget par och alla tänkande
 • Laborativt

Vad och hur gör vi:

Vi arbetar i matematik boken Koll på matematik. Koll på matematik är en matematikbok som lyfter fram matematiska begrepp och stöder elevernas lärande genom ett formativt förhållningssätt. Arbetssättet i boken gör att eleverna kommer att prata och kommunicera matematik.

Boken är indelad i sex kapitel. I varje kapitel finns uppgifter både gemensamt och enskilt arbete, som tränar de matematiska förmågorna. Läxboken som eleverna får med hem är kopplad till vad som tidigare har arbetats med och används som en avstämning av elevens kunskap.

Utöver boken kommer eleverna få arbetat enskilt, i par och i grupp med laborativt material för att befästa kunskapen än mer.

Bedömning

Vi tittar på vad eleven presterar under lektionerna;

 • samarbetsförmåga
 • ta till sig instruktioner
 • lösa problem
 • lyssna
 • använda sig av bild/mattespråk

Dessa ligger till grund för bedömning enligt matris. Som ni finner om ni klickar på matriser.

 

Koll på matematik 1–3 och Lgr 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Udd/HH Matematik 1-3

Taluppfattning och tals användning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturliga tal
 • Ma  1-3
Du använder symboler för tal.
Du kan storleksordna tal och använda begrepp som större och mindre än, fler och färre än, lika många.
Du läser tal med ord och symboler, visar förståelse för tal genom att dela upp tal.
Positionssystemet
 • Ma  1-3
Du kan ental och tiotal med konkret material.
Du kan ange en siffras platsvärde för ental, tiotal och hundratal.
Du kan ange en siffras platsvärde för ental, tiotal, hundratal och tusental.
Bråk
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du kan dela ett jämnt tal i två delar och förstå begreppet hälften.
Du kan enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
Du visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och ange delarna som enkla bråk.
De fyra räknesätten
 • Ma  1-3
Du visar förståelse för olika räknesätt.
Du visar förståelse för de olika räknesätten genom att beskriva dem med bilder, ord och symboler.
Du kan använda huvudräkning för de fyra räknesätten inom heltalsområde 0-20.
Centrala metoder
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du visar förståelse för hur man använder addition och subtraktion.
Du kan använda skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion inom heltalsområde 0-200.
Du kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mönster
 • Ma  1-3
Du kan fortsätta på och konstruera enkla geometriska mönster.
Du ser mönster i talföljder.
Du kan upptäcka och beskriva talföljder.
Likhetstecknet
 • Ma  1-3
Du använder likhetstecknet på ett i huvudsak korrekt sätt.
Du kan lösa öppna utsagor i addition och subtraktion.
Du kan hantera enkla matematiska likheter och använda likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geometriska objekt
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du känner igen och kan namnen på geometriska former som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Du kan avbilda och konstruera enkla geometriska objekt som triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, klot, kon, cylinder, rätblock, pyramid, linje, punkt och sträcka.
Du kan beskriva geometriska objekt utifrån likheter och skillnader samt skala vid enkel förstoring och förminskning.
Symmetri
 • Ma  1-3
Du kan ge något exempel på en symmetrisk bild/form.
Du kan ge flera exempel på symmetri i bilder och i naturen.
Du kan ge flera exempel på symmetri i bilder och i naturen samt konstruera symmetriska bilder och hur dessa kan delas symmetriskt.
Lägesord
 • Ma  1-3
Du förstår lägesord som först, mitten och sist.
Du förstår lägesord som t ex under, på, ovanför, bredvid, höger, vänster, bakom och framför.
Du kan använda vanliga lägesord för att beskriva föremåls läge i rummet.
Tid
 • Ma  1-3
Du kan avläsa klockans hel- och halvtimmar analogt.
Du kan avläsa hela klockan; analog tid.
Du kan analog och digital tid samt utföra enkla tidsberäkningar.
Matematiska storheter
 • Ma  1-3
Du kan göra enkla jämförelser av längd, massa och volym.
Du kan göra enkla uppskattningar av längd, massa, volym och tid.
Du kan göra enkla mätningar av längd, massa, volym och tid och kan använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Sannolikhet och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tabeller och diagram
 • Ma  1-3
Du kan avläsa tabeller och diagram.
Du kan skapa enkla tabeller och diagram utifrån givna data.
Du kan avläsa och skapa tabeller och diagram i samband med egen undersökning.
Slumpmässiga händelser
 • Ma  1-3
Du känner till slumpens inverkan i spel.
Du kan föra och följa matematiska resonemang om slumpmässiga händelser genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Strategier
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du använder skriftliga metoder vid problemlösning.
Du kan vid problemlösning pröva olika lösningsstrategier och välja en fungerande strategi.
Du beskriver ditt sätt att lösa problem och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Samband och förändrinar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Proportionella samband
 • Ma  1-3
Du förstår dubbelt och hälften.
Du kan ge fler exempel på proportionella samband.
Du kan visa på olika proportionella samband med matematiskt resonemang.