Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gehör, improvisation och noter

Skapad 2017-09-10 14:41 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 4 Musik
Vi skall med hjälp av rytminstrument lära oss takt, puls, noter,gehör, improvisation och hur man skriver rytmer med noter.

Innehåll

Ämne: Musik

År: 4

Arbetsområde: Gehör, improvisation och noter.


Syfte

· Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.

· Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

 

Innehåll

· Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster.

· Imitation och improvisation med instrument och rytmer.

· Musiksymboler noter.

 

Konkretisering av mål

· Vi improviserar.

· Vi lär oss spela på gehör.

· Vi lär oss hur mycket noter är värda och räknar ut hur många noter det får plats i en takt.


Arbetssätt

· Alla elever improviserar fram en rytm.

· Vi lyssnar och spelar på gehör, imiterar med rytminstrument.

· Vi går igenom hur noter, rytmer och takter är uppbyggda.

· Alla elever får skriva en egen takt som övriga klassen spelar.

· Vi provar att spela dessa tillsammans på rytminstrument.

  Vi avslutar kursen med att prova spela ett trumkomp på digitalt trumset.

 

Dokumentation

· Pedagogen ser och hör hur eleverna deltar och klarar att improvisera och spela på gehör.

· Alla elever skall vissa att de kan bygga en takt.

 

Bedömning

· Eleven kan improvisera och spela på gehör.

· Eleven kan skriva ett rytm i en takt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: