Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vokaler, konsonanter, ordklasser

Skapad 2017-09-10 14:53 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Vi arbetar med orden "och", "en", "ett" Ord med ändelserna -a, -ar och -er, Vi arbetar också med bestämd form, ändelserna -en och -et. Vokalernas betydelse för hur ordet läses
Grundsärskola 4 – 6 Svenska
Vi ska arbeta med vokaler, konsonanter och ordklasserna verb, substantiv, adjektiv, räkneord, samt dubbelteckning. Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.  Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva. Vidare ska undervisningen syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla och fördjupa sin ord- och begreppsförståelse.

 • Läsa, förstå och reflektera över olika texter
 • Skriva texter för olika syften och mottagare
 • Bearbeta innehållet i litteratur och film

                         

Arbetssätt och metod

Vi arbetar med:

 • Läroböcker
 • Arbetshäften
 • Lekar, där vi övar på vokaler, konsonanter och ordklasser
 • Program och appar på dator/Ipad
 • Muntliga övningar vid runda bordet
 • Högläsning

Bedömning

Sker kontinuerligt efter varje arbetspass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • ..
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: