Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Franska Åk 9

Skapad 2017-09-10 16:34 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vad har du lärt dig efter ett års studier i franska Åk 9?

Innehåll

ÅSASKOLAN

LÄRARE: MARIE LINDENGREN (marie.lindengren@kungsbacka.se)

KLASS: FRANSKA 9

MATERIAL: Chez Nous 4 och övningsbok, glosbok, stenciler, you tube-klipp, www.sli.se, med sånger, filmklipp, filmer etc. Sanoma utbildning (http://ovningsmastaren.se) där övningar till läroboken finns plus övriga webadresser.

LÄXA: från tors till tors varje vecka.

LEKTIONER: Mån, ons och tors ht-17-vt-18.

 

GROVPLANERING FÖR FR 9

V.34 Lära känna-övningar, moi-même / presentera sig / Comment tu t´appelles? (Vad heter du?) Je m´appelle Marie (Jag heter Marie) / Lärobok, Chez nous 4 och glosbok delas ut. Repetition (färger, åsikt, fritidsaktivitet, siffror, klockan och väder).

V.35 Sur la plage (1a) / glosor / läsförståelse / presens av venir och passé composé av venir / negation. Övningar / exercices.

V.36 La rentrée (1b) / läsförståelse / passé composé av être (13 st rörelseverb) passé composé av aller. Exercices / övningar.

V.37 Forts. La rentrée (1b) / rörelseverb / övningar.

V.38 Situations courantes (1b) / exercices

V.39 Le Canada et le Québec / läsförståelse / questions / un resumé.

V.40 Le blogue de Sabir Békkali / läsförståelse / questions / écrivez un blogue.

V.41 Forts. Le blogue. Écrivez un blogue. Une chanson.

V.42 Vi ser en fransk film tillsammans.

V.43 Vi ser en fransk film tillsammans. On discute le film ensemble.

V.44 Novemberlov!

V.45 Mon futur métier (2a) / futur simple / verbet connaître / Exercices

V.46 Realia / Lecture / Chez nous magazine / läsförståelse / Situations courantes / övningar.

V.47 Forts. Situations courantes. Övningar.

V.48 Mon stage (2b) / Imparfait / verbet lire i presens och passé composé / imparfait av lire. Övningar. Situations courantes.

V.49 Forts. Mon stage (2b) / se ovan.

V.50 Hur firar man jul i Frankrike? Franska julsånger.

V.51 Vi skriver franska jul-dikter och sjunger franska julsånger.

V.2 Repetition.

V.3 Realia / La Côte d´Ivoire (2) / läsförståelse et questions.

V.4 Journal d´une jeune fille au pair (2c) / läsförståelse / questions. Exercices. Une chanson.

V.5 Realia / Vacances à Marrakech (3a) / en/ direkt och indirekt objekt / uttal och stavning / situations courantes / övningar.

V.6 Forts. Realia / Vacances à Marrakech (3a), se ovan.

V.7 FEBRUARILOV!

V.8 Une bonne surprise (3b) / presens av verbet partir / passé composé av partir / imparfait av partir / exercices / situations courantes

V.9 Forts. Une bonne surprise (3b) se ovan.

V.10 Pause Lecture / Chez nous Magazine / läsförståelse / questions.

V.11 Realia / Le Maroc / läsförståelse / questions / resumé.

V.12 La révolution francaise (3c) / läsförståelse / questions / resumé / La Marseillaise / une chanson

V.13 Une fille courageuse (4a) / reflexiva verb i passé composé / passé composé eller imparfait? / presens av verbet mettre / pasé composé av mettre och imparfait av mettre / tidsuttryck / situations courantes / exercices.

V.14 PÅSKLOV!

V.15 Forts. une fille courageuse (4a) / se ovan.

V.16 NP FRANSKA / Pause lecture / Je pense donc je suis (les idiomes).

V.17 NP FRANSKA / Un vol (4b) / läsförståelse / questions / resumé / le gérondif / variation i stavning och uttal. Situations courantes.

V.18 NP FRANSKA / Forts. Un vol, se ovan.

V. 19 Pause lecture (4) / läsförståelse / questions / övningar.

V. 20 Realia / La Guadeloupe (4) / läsförståelse / questions / resumé.

V.21 Välj en fransk region, leta fakta och redovisa muntligt.

V.22 Forts. arbeta med din franska region.

V.23 Redovisning muntligt av din franska region

V. 24 Vi läser och skriver dikter i gröngräset. Skolan slutar fre den 15/9

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: