Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP English year 6

Skapad 2017-09-10 17:23 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Engelska
Språket är ett av människans viktigaste redskap för att kommunicera med andra. Vi använder språket när vi ska lära oss saker och sätta ord på våra tankar. Att ha kunskaper i flera språk ger dig perspektiv på de delar av världen som ligger bortanför ditt eget lilla hörn. Engelska är ett världsspråk som används i många olika sammanhang, t ex politik, kultur och utbildning.

Innehåll

Målet med arbetsområdet

Stor vikt läggs vid att du som elev ska vara aktiv.
Genom undervisningen i engelska ska du ges förutsättningar att utveckla dina förmågor att:

 • förstå innehållet i det du hör och läser.
 • tolka innehållet.
 • kommunicera och formulera dig i tal och skrift.
 • använda språkliga strategier.

Innehåll och Arbetssätt

Du kommer att få:

 • läsa och arbeta med olika slags texter.
 • samtala om kända ämnen.
 • lyssna till talad engelska i olika former och från olika medier.
 • skriva olika texter.
 • få bekanta dig med språkliga strukturer och språkets uppbyggnad.
 • träna dig på att använda språkliga strategier vid kommunikation.

Detta kommer att bedömas:

Förmågan att:

 • förstå talad engelska och hur du kan berätta om/beskriva innehållet.
 • läsa och förstå olika typer av texter och hur du kan berätta om/beskriva innehållet.
 • använda olika strategier vid kommunikation.
 • tala engelska så att andra förstår.
 • skriva olika texter så att andra förstår innebörden.

Så här sker bedömningen:

 • Mindre tester under terminen som är skriftliga och muntliga.
 • Muntligt nationellt prov v 45-50.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
PP English year 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TALA
Är på väg att kunna uttrycka sig så att budskapet förstås av mottagaren.
Du uttrycker dig så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk.
Du uttrycker dig klart och tydligt. Använder ett varierat språk med vissa detaljer, samt utvecklar ditt budskap genom att beskriva, motivera och förklara.
Du uttrycker dig säkert, välformulerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva, motivera och förklara.
SKRIVA
Är på väg att kunna uttrycka sig så att budskapet förstås av mottagaren.
Du uttrycker dig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord och fraser och använder ett enkelt språk.
Du uttrycker dig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk samt utvecklar ditt budskap genom att beskriva, motivera och förklara.
Du uttrycker dig säkert, välformulerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk samt utvecklar budskapet genom att beskriva, motivera och förklara.
LÄSA
Är på väg att förstå innehållet i enklare texter.
Du förstår det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner väl till. Du förstår tydliga detaljer i texterna. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer instruktioner på ett bra sätt.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
LYSSNA
Är på väg att förstå huvudinnehållet i budskapet vid tydlig och enkel talad engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer instruktioner på ett bra sätt.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Det visar du genom att beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: