👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Färglära VT18

Skapad 2017-09-10 17:27 i Gammal Trelleborg
Färglära: Måla en färgcirkel genom att ta ut primärfärgerna och blanda till sekundär- och tertiärfärgerna. Gör sedan en alternativ färgcirkel genom att riva av pappersbitar från tidningar och skapa en färgcirkel med hjälp av dessa färgbitar, limstift och ett vitt eller svart A4-ark.
Grundskola 6 – 9 Bild
Förmågor att utveckla: 1. Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 2. Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. 3. Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. Centralt innehåll: Framställning av berättande och informativa bilder. Teckning, måleri och återanvändning av bilder i eget bildskapande, t ex i collage och bildmontage. Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, t ex linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. Verktyg för teckning, måleri och hur dessa används. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders utformning och budskap.

Innehåll

 

 

Uppgifter

  • Färglära

Matriser

Bl
Bild åk 6

Huvudkriterier

F
E
C
A
Förmåga att framställa bilder med hjälp av grundläggande baskunskaper
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt, för att skapa olika uttryck.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder, som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser. Du använder ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer, så budskapet framgår. Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt, för att skapa olika uttryck. Du kan också kombinera olika bildelement på ett relativt väl sätt.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder, som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser. Du använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer, så budskapet framgår. Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt, för att skapa olika uttryck. Du kombinerar olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att finna kreativa lösningar
Under arbetsprocessen bidrager du till att formulera och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med bearbetning leder framåt. Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och bildarbetets kvalitet.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvalitet i ditt bildskapande.