Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2017-09-10 17:46 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Detta är en planering för ämnet engelska i årskurs 5.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du ska under årskurs 5 utveckla kunskaper i det engelska språket och dina kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Du ska också utveckla din tilltro att använda språket i olika situationer och för olika syften.

Innehåll

Engelska

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i det engelska språket.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Undervisning och arbetsform

* Vi brevväxlar med elever från en skola i Spanien

* Vi arbetar med läromedlet What's up 5 textbook och workbook

* Vi läser och översätter texter tillsammans

* Vi arbetar med glosor

* Ibland arbetar vi med läxor hemma för att repetera de kunskaper vi lärt oss i skolan

* Vi tränar på uttal genom att läsa texter, lyssna på det engelska språket, sjunga sånger, drama m.m.

* Vi ser på filmer där de pratar engelska och med engelsk text

* Vi arbetar med olika sorters texter på engelska som exempelvis faktatexter, sagor, instruktioner m.m.

* Vi gör olika hörövningar

* Vi kommer att använda oss av digitala hjälpmedel

* Vår lärare Victoria kommer att försöka prata så mycket engelska som möjligt med oss under lektionerna och uppmana till att eleverna också försöker prata så mycket engelska som möjligt under lektionerna

 

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma (godtagbara krav):

 * Att du kan förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

*  Att du kan förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

* Att du kan uttrycka dig begripligt med ord, fraser och meningar både i skriftligt och muntlig form.

* Att du kan förtydliga och variera din kommunikation genom att bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.

* Att du kan välja och använda dig av en eller flera strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 Elevernas kunskaper och förmågor kommer att bedömas kontinuerligt under läsårets gång.

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under lektionerna
 • Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner och göra uppgifter
 • Du visar dina kunskaper genom "exittickets"
 • Du visar dina kunskaper genom olika tester
 • Du visar dina kunskaper genom att försöka använda dig av det engelska språket så mycket som möjligt under lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: