Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal år 6

Skapad 2017-09-10 18:10 i Tunabergsskolan Uppsala
Tal, taluppfattning
Grundskola 6 Matematik
I det här området kommer vi att utveckla din taluppfattning i området, stora tal, decimaltal och negativa tal. Vi kommer att jobba med positionssystemet. De 4 räknesätten med huvudräkning samt algoritm.

Innehåll

Pedagogisk planering: Tal

Tidsåtgång: Ca 7 veckor

 

Förmågor i matematik

Metod-beräkna

Begrepp

Resonera

Kommunicera-visa

Problemlösning

 

Aktuella begrepp

Addition: term, summa

Subtraktion: term, differens

Multiplikation: faktor, produkt

Division: täljare, nämnare, kvot

Negativa tal

Positionssystem, ental, tiotal, hundratal, tusental. l…miljontal

Udda, jämna tal

decimal, tiondel, hundradel, tusendel.

Prioriteringsregeln (djävulen)

 

 

Konkreta mål: 

o   Kunna kommunicera/visa hur du löser uppgifterna

o   Utveckla sig i att resonera

o   Taluppfattning, stora tal, decimaltal och negativa tal

o   Automatisera addition och subtraktions-tabellerna

o   Automatisera multiplikation och division-tabellerna

o   Använda rätt begrepp

o   Additions och subtraktionsalgoritm med heltal och decimaltal.

o   Multiplikation med större tal

o   Multiplikation med tal i decimalform

o   Division med tal i decimalform

o   Division med 3 siffror i täljaren och en i nämnaren

o   Prealgebra: Prioritera räknesätten

o   Utveckla sin förmåga att lösa problem(strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet)

  

Arbetssätt:

o   Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.

o   Beräkningar som görs i boken, EP

o   Problemlösning EPA

o   Spel som tränar huvudräkning, positionssystemet, begreppen

o   Elevbedömning själv-kamrat

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

o   Hur du resonerar under lektionerna i skrift, par helklass.

o   Hur du använder aktuella begrepp och hur du ser sambanden mellan olika begrepp.

o   Vilka metoder du använder i dina beräkningar.

o   Hur du kommunicerar/visar dina lösningar.

o   Hur du löser problem (strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet)

o   Området avslutas med ett prov samt en enskild problemlösningsuppgift.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: