Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Basic Grammar- Grade 5

Skapad 2017-09-10 19:43 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 5 Engelska
Här övar vi på grundläggande engelsk grammatik. Basic grammar for Grade 5.

Innehåll

Du ska få utveckla en allsidig kommunikativ förmåga som innebär att kunna förstå talad och skriven engelska och kunna formulera dig i tal och skrift. Det här ska också hjälpa dig till en språklig säkerhet i alla situationer där du använder engelska.

På olika sätt arbetar vi med grundläggande grammatik, skrivövningar och uppgifter som ökar ordförrådet.

  Så här gör vi:

 • Vi har gemensamma genomgångar och arbetar med uppgifter tillsammans för att reda ut klurigheter 

 

 • Du arbetar på egen hand eller tillsammans med en kompis med olika arbetsblad eller Small Steps 1 och Small Steps 2

 

 • Vi övar genom lekar, filmer, spel, hörövningar mm.

 

  Det här får du lära dig:

 • välja rätt artikel a-an-the
 • bilda rätta pluralformer som t.ex a match-matches
 • välja rätt mellan am-are-is
 • välja rätt mellan have-has
 • välja rätt frågeord why-who-what-when-where-how
 • välja rätt preposition in-on-under-between-in front of-behind-next to
 • kunna välja mellan there is- there are
 • klockan
 • komparation av adjektiv (good-better-best)
 • välja rätt mellan do/does

  Det här kommer jag att bedöma:

 

Värdegrundande förmågor:

 • Att vilja lära dig nya saker.
 • Att  göra ditt bästa för varje tillfälle.
 • Att hjälpa varandra.

Begreppslig förmåga:

 • Förstå vad begrepp och ord betyder.
 • Förstå hur begrepp och ord hör ihop.
 • Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen.
 • Kunna använda ord och begrepp på nya sätt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska

Med stöd av lärare
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett väl utvecklat sätt
Förmåga att
tala och samtala
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Förmåga att
läsa och förstå
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Förmåga att
lyssna och förstå
 • En  E 6
 • En  E 6
Förmåga att
skriva
 • En  E 6
 • En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: