Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1

Skapad 2017-09-10 20:00 i Centralskolan Tierp
Grundskola 1 SO (år 1-3)
På SO lektionerna kommer vi lära oss att diskutera och arbeta med några av de regler som gäller i och utanför skolan. Diskutera hur en bra kompis är och hur kamratskap kan fungera. Detta gör vi bland annat genom att titta på URs programserie "Vara vänner" och sedan diskutera utifrån den. Prata om och träna på hur vi ska vara mot varandra. Diskutera några vanliga trafikregler och trafikmärken samt hur vi ska bete oss i trafiken

Innehåll

Mål

Du ska:

 • kunna dokumentera med ord och bild om dig själv, din familj och annat i din närhet tex hus, skola, kompis.
 • kunna visa att du förstår varför det finns regler i skolan och samhället samt att du på bästa sätt försöker följa dem.
 • kunna visa förståelse för andras tankar och åsikter.
 • kunna några av barnens rättigheter, utifrån FNs Barnkonvention.

Hur kommer du att få lära dig

Vi kommer att:

 • diskutera och arbeta med några av de regler som gäller i och utanför skolan.
 • diskutera hur en bra kompis är och hur kamratskap kan fungera. Detta gör vi bland annat genom att titta på URs programserie "Vara vänner" och sedan diskutera utifrån den.
 • prata om och träna på hur vi ska vara mot varandra.
 • diskutera några vanliga trafikregler och trafikmärken samt hur vi ska bete oss i trafiken

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna tala om vad du tycker och fråga om saker som har med ämnet att göra.
 • delta aktivt i alla moment vi jobbar med.
 • kunna lyssna och ta till dig information från genomgångar och filmer.
 • komma fram till lösningar av problem.
 • kunna dra slutsatser och diskutera kring konsekvenser.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: