👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vacation

Skapad 2017-09-10 20:11 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 6 Engelska
Vacation time! Where can you go? How will you go? What do you need to bring with you?

Innehåll

Vad kommer du att lära dig?

Första veckorna i engelskan arbetar vi med tema semester och att resa och vi repetera och lär oss nya ord och uttryck. Skillnad mellan att uttryck nutid (presens) och dåtid (imperfekt/perfektum) t.ex. we drive - we drove

Hur kommer vi att arbeta? 

Genomgångar av ord och uttryck.

Du får öva på att läsa olika texttyper med tema semester.

Du får öva att skriva om en resa du gjort eller en påhittad resa.

Hur blir du bedömd

Bedömningen kommer att ske fortlöpande på lektionerna

Skriftligt: du berättar om en resa du gjort (påhittad eller sann)

Hörförståelse: du får höra höra en dialog och en sång och får svara på frågor om texten

Läsförståelse: du får läsa olika texter och svara på frågor om texten

Material:

Ordbok

Textbook och Workbokk What´s up 6

Matriser

En
Engelska åk 4-6 skriva, höra och läsa

Ej uppnått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Talad engelska
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Skriven engelska
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Agera
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategi för lyssnande & läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Språkanpassning
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tydlighet & variation
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.