👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng 9 Ht-17: Bokprojekt

Skapad 2017-09-10 20:39 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 9 Engelska
Vi ska läsa en bok på engelska, The absolutely true diary of a part-time Indian, och diskutera kring olika ämnen som boken tar upp.

Innehåll

Genomförande

Under v. 37

-41 kommer att vi ha ett bokprojekt i engelskan. Vi ska läsa boken The absolutely true diary of a part-time Indian av Sherman Alexie både i skolan och hemma som läxa. Boken går både att läsa och lyssna på på följande sida:

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Absolutely.True.Diary/indice.html

Skulle du ha problem med länken kan du läsa boken på följande sida:

http://www.sturgeonenglish.com/uploads/1/3/6/0/13602064/the-absolutely-true-diary-of-a-part-time-sherman-alexie-1.pdf

 

V. 37 läser vi kapitel 1-8 i skolan. Sen gäller följande läxor:

Till onsdag v. 38 ska du ha läst kapitel 9-15 

Till onsdag v. 39 ska du ha läst kapitel 16-20

Till onsdag v. 40 ska du ha läst kapitel 21-25

Till onsdag v. 41 ska du ha läst kapitel 26- slutet

På onsdagar diskuterar vi vad som har hänt i boken och de olika ämnena som boken tar upp. Det gäller att du har gjort din läsläxa för att kunna vara med i diskussionerna. Bokdiskussionerna fungerar som övning inför nationella muntliga men ibland även som bedömningstillfälle. Ibland kommer ni också att skriva om boken. 

Du behöver ha laddad ipad med dig till lektion.

På onsdag v. 41 har vi ett skriftligt prov som kommer att vara relaterat till bokprojektet. 

Under den här perioden blir du bedömd i tala/samtala, läsa och skriva.

 

.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9