Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturläsning: Godnatt Mister Tom VLR

Skapad 2017-09-10 20:57 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du får säkert ofta höra att det är viktigt att läsa. Men varför är det så viktigt med det? Att läsa skönlitteratur är för många avkoppling och en stunds flykt från verkligheten. Genom att läsa utvecklar du ditt språk, du får dessutom ett större ordförråd och din förmåga att reflektera och fantisera utvecklas av läsningen. I böckerna möter du personer och händelser som du kan jämföra dig själv och din situation med. Kanske ser du saker och ting ur ett annat perspektiv efter att ha läst om olycklig kärlek eller en historisk roman. Du kan hamna i en magisk värld efter att ha följt med genom en port och världar öppnas och minnen skapas. Det är spännande att få upp bilder och scener i huvudet av en text som en person för kanske länge, länge sedan skrev ner. Allt detta gör att du lär dig om livet och du utvecklas som person genom läsningen.

Innehåll

Arbetets innehåll

Undervisningen ska stimulera ditt intresse för att läsa och skriva samt utveckla din läsförståelse och din förmåga att analysera och reflektera.

Du kommer att få

 • Läsa texten och svara på läsloggsfrågor enligt veckoplanen
 • Svara på läsloggsfrågorna i Unikum 
 • Diskutera svar och tankar med klasskamraterna
 • Se filmen

Jag kommer att bedöma följande:

 • din förmåga att reflektera över texten och jämföra med egna erfarenheter och uttrycka egna tankar
 • din förmåga att dra slutsatser om miljö, händelser och personer utifrån det som beskrivs i texten, både konkret och "mellan raderna"
 • din förmåga att delta i samtal om texten, uttrycka åsikter och föra samtal och diskussion framåt

Uppgifter

 • Uppgifter kapitel 1-2 vecka 8

 • Uppgifter kapitel 3-5 vecka 9

 • Uppgifter kapitel 15-18 vecka 12

 • Uppgift kapitel 19-23 vecka 13

 • Uppgift kapitel 6-10 vecka 10

 • Uppgift kapitel 11-14 vecka 11

 • Fördjupningsuppgift Godnatt mister Tom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Läsa, förstå, resonera, diskutera

E
C
A
Läsa och förstå
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling och personer samt vissa jämförelser.
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklande sammanfattningar av bokens handling och personer samt jämför och ger tydliga exempel.
Du läser boken och visar en mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar samt jämför, redogör och förklarar olika exempel.
Tolka och resonera
Du uttrycker tankar och reflektioner kring boken och gör enkla tolkningar kring bokens innehåll och budskap. Det sker både skriftligt och muntligt.
Du uttrycker tankar och reflektioner kring boken och gör utvecklande tolkningar kring bokens innehåll och budskap. Det sker både skriftligt och muntligt.
Du uttrycker tankar och reflektioner kring boken och gör välutvecklade tolkningar kring bokens innehåll och budskap. Det sker både skriftligt och muntligt.
Samtala och diskutera
Du deltar i boksamtal och diskussioner och ställer enkla och relevanta frågor.
Du deltar i boksamtal och diskussioner och för aktivt samtalet framåt, samt framför åsikter och argument.
Du deltar i boksamtal och diskussioner och för aktivt samtalet framåt, samt framför åsikter och välutvecklade argument som breddar eller fördjupar diskussionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: