Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2017-09-10 21:20 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 3 Matematik
Under läsåret kommer vi att jobba med matteboken Prima matematik 3A och 3B, samt arbeta praktiskt med matematik på olika sätt.

Innehåll

Vad?

Under arbetet kommer du att lära dej om:

 • uppdelning av tal
 • de fyra räknesätten
 • addition med växling
 • sannolikhet och statestik
 • klockan analogt och digitalt
 • omkrets och area
 • problemlösning, rimlighet och överslagsräkning
 • huvudräkning
 • addition och subtraktion med uppställning
 • skala
 • algebra
 • tal och tallinje
 • storleksordna tal
 • talmönster
 • tredimensionella figurer
 • geometri
 • temperatur

 

Hur?

 • gemensamma lärarledda genomgångar
 • gemensamma diskussioner i klassen
 • visa och förklara hur du tänker
 • räkna i matteboken
 • att använda de fyra räknesätten
 • huvudräkning
 • arbeta praktiskt,enskilt eller i grupp
 • problemlösning

 

Bedömning

Under arbetets bedöms din förmåga att:

 • välja rätt räknesätt när du ska lösa ett problem
 • göra beräkningar med de fyra räknesätten
 • använda likhetstecknet
 • upprepa mönster
 • avläsa klockan analogt och digitalt
 • skriva tal i bråkform
 • räkna addition- och subtraktionsuppställningar med växling
 • uppskatta och jämföra längd, volym och massa
 • avläsa och skapa enkla tabeller och diagram

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: