Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Jord år 3

Skapad 2017-09-10 21:22 i Racklöfska skolan Åre
Vi kommer att jobba med NTA-lådan "jord" under hösten.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vad händer egentligen under våra fötter? Jo, växter gror, växter och djur lever och dör och massor av organismer arbetar dygnet runt med att bryta ned materialet. Under hösten kommer vi lära oss ännu mer om jord. Vi kommer tillsammans göra en kompost, se hur rötter växer och få experimentera med innehållet i jord.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • vad jord består av.
 • hur man känner igen olika sorters jord.
 • jordens betydelse för de levande organismerna och för människan.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

 • genomföra experiment. 
 • observera vad som händer.
 • dokumentera och diskutera våra resultat.
 • titta på filmer.
 • läsa fakta texter och berättelser om t ex daggmasken och andra småkryp som lever i jorden.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • utföra enkla experiment utifrån tydliga instruktioner.
 • använda olika begrepp som hör till arbetsområdet.
 • beskriva och ge ett exempel på ett enkelt samband i naturen.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • muntligt och i bild/skrift berätta om dina/era resultat av experimenten.
 • muntligt och i bild/skrift berätta om kännetecken på olika sorters jord.
 • muntligt och i bild/skrift berätta om daggmaskens viktigaste uppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Jord

Har uppnått målet
På väg att uppnå målet
Att göra enkla undersökningar om naturen med hjälp av tydliga insturktioner
Du arbetar självständigt med din labbkamrat och berättar om era resultat muntligt eller skriftligt
Du arbetar tillsammans med din labbkamrat med visst stöd av vuxen. Du berättar muntligt om era resultat.
Att beskriva samband i naturen
Du kan ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i naturen nära dig.
Du kan ge exempel på några saker som är viktiga i naturen.
Att jämföra resultat
Du kan jämföra dina och andras resultat av undersökningar.
Du kan se att det kan bli olika resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: