👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Meningen med livet

Skapad 2017-09-10 21:42 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Slöjd
Under hösten kommer du att gestalta "meningen med livet" utifrån dina egna tankar, drömmar och önskningar om framtiden, genom att formge ett föremål i egen design!

Innehåll

Uppgift

 • Du ska formge ett valfritt föremål där du kombinerar flera olika material. Till exempel trä, plast och tyg. Använd din samlade kunskap och förmåga genom hela arbetsprocessen, men utmana dig också på något område du kan utveckla!
 • Ditt föremål ska visa dina tankar kring "meningen med livet". Vi kommer att prata om hur detta kan göras v.38, men fundera gärna själv och tillsammans med kamrater under tiden du planerar ditt projekt v.37! 
 • I uppgiften ingår att du ska beskriva och analysera din arbetsprocess med ord, bild och begrepp som passar i sammanhanget. Du ska också ge ditt föremål ett genomtänkt estetiskt uttryck och förklara hur du tänkt och hur du vill att andra ska uppfatta ditt arbete (vilket intryck/upplevelse ditt föremål ska ge betraktaren).
 • Arbeta utifrån arbetsprocessen:
   - Idéutveckling: planering, skiss, måttsatt ritning
   - Övervägande: dina tankar kring hur du går till väga, om du ändrar din plan och varför, 
   - Framställning: Hur du tänker kring och löser situationer som dyker upp under arbetets gång. De praktiska moment du gör, hur du bearbetar material, hantering av verktyg
   - Värdering: Hur du tänker kring din arbetsinsats, resultatet och kring om det blev som du planerat.
 • Du kan presentera din tolkning och arbetsprocess genom att berätta med bilder, film, ljud, text. Följ mallen för dokumentation.
   

Undervisning

 • Koppla arbetsprocessens olika delar till designprocess, teknikprocess och datalogiskt tänkande.
 • Kika på hur/om vi använder detta arbetssätt i vår vardag.
 • Uppmärksamma och diskutera samband mellan form, funktion och kvalitet.
 • Tolka estetiska uttryck.
 • Använda slöjdspecifika begrepp.

Bedömning

 • Förmågan att använda dig av slöjdspecifika begrepp och att tolka föremåls estetiska och kulturella uttryck
 • Förmågan att analysera och värdera arbetsprocessen och samband mellan form, funktion och kvalitet.
 • Förmågan att redogöra för din arbetsprocess

Dokumentation

Dokumentera löpande ditt arbete med olika media på OneDrive i mappen för slöjd. Där finns ett dokument för detta. Ladda också upp foton och skisser där. Använd din iPad´s alla fördelar:)

Lycka till! Susanne

Uppgifter

 • Meningen med livet!

 • Centralt innehåll med nya skrivningar om digital kompetens

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl