Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Delfinen vecka 37

Skapad 2017-09-10 22:37 i Värby förskola Svedala
Förskola
Planering Delfinen vecka 37

Innehåll

 

PLANERING FÖR VECKA:    37     GRUPP: Delfinen

 

 MÅNDAG:

MÅL/ INNEHÅLL:

Lika-Olika

METOD:

Lektion 1: Vi tittar på de stora bilder av oss som finns utskrivna. Vad är lika ? vad är olika? Alla får berätta något. ( värdegrund, språk)

Lektion 2: Vi tittar på antalsburk 2 . Vi pratar om dockorna som finns i och om par på kroppen. Vi sjunger de sånger om kroppen  som finns i . ( matematik, språk)

Lektion 3: Vi ritar månadsbilder, vi tittar på de månadsbilder vi gjorde förra månaden och pratar om vad vi kan förbättra denna månaden .  ( Värdegrund) 

Lektion 3 : Vi fortsätter med intervjuer kring vikt och volym ( matematik)


SYFTE: Barnen får undervisning i värdegrund, likheter och olikheter, matematik, par, kroppsuppfattning och förmåga att utveckla sig. 


UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

ONSDAG:

MÅL/ INNEHÅLL:

Närmiljö, naturvetenskap


METOD:  

Lektion 1 

Vi fortsätter värdegrundsarbetet med att barnen arbetar två och två. De hjälps åt med påklädning i hallen. ( Värdegrund)

Lektion 2: 

Vi går iväg på led , barnen tränar samarbete tillsammans med sin kamrat. ( Värdegrund)

Lektion 3: 

Barnen får uppdragskort som de löser tillsammans med den kamrat de arbetar med. ( Matematik, naturvetenskap)

Lektion 4: 

Vi matar änderna med bröd som barnen tagit med hemifrån.  ( förskola-hem)


SYFTE: Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Stärka den egna identitet men också förmåga att leva sig in i andras situation. 

Utveckla barnens problemlösningsförmåga. 


UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:
 

 

TORSDAG:

MÅL/ INNEHÅLL:

Månadens frukt : Äpple
METOD:

Lektion 1: 

Introduktion av äpple. Hur ser äpplet ut? Begrepp: Skal, kärnhus, 

Hel, halv, fjärdedelar, vi delar äpplet ( Språk, matematik)

Lektion 2: 

Introduktion av Äppleramsan ( Språk)

Lektion 3: 

Fyra barn bakar äpplepaj till efterrätt ( teknik, matematik)

övriga barn arbetar med äpplepussel, siffror-symbol upp till 10 ( Matematik-teknik)

SYFTE:

Arbeta med flera läroplansmål tematiskt. Vi arbetar med äpple hela september


UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: