👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv och livsprocesser

Skapad 2017-09-11 07:05 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Område: Organismers liv
Grundskola 4 – 6 Biologi

Innehåll

Bedömningens inriktning

Följande förmågor kommer att bedömas:

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor rörande hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Mål

Efter detta arbetsområde ska eleven känna till:

  • Livscykler, inklusive sexuell reproduktion hos några vanliga djur och växter
  • Fotosyntes
  • Förbränning
  • Människans beroende av och påverkan på naturen

Undervisningens innehåll

 • vad organismer behöver för att leva
 • växters delar, uppbyggnad och funktioner
 • livsc

Delta i genomgångar om växter, djurs och andra organismers liv och hur de fortplantar sig.

De kommer att får arbeta med frågeställningar på olika sätt, experiment, se film, inlämningsuppgifter och enkla fältstudier.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Liv och livsprocesser

Inte ännu
Kan
Kan väl
Växternas delar
Jag känner till och kan beskriva växternas delar, uppbyggnad och funktioner
Växternas livscykel
Jag kan förklara hur en livscykel kan se ut hos växter från frö till frö. t.ex en bönas livscykel
Blommans uppbyggnad
Jag vet vad blommans delar heter och var på blomman de sitter.
Pollinering
Jag vet hur en befruktning av en fröväxt sker och kan beskriva vad som menas med pollinering. Vet skillnaden mellan pollen och frö.
Fotosyntes
Jag kan beskriva kort vad fotosyntesen är och känner till hur vi människor har nytta av detta. (Förbränning) ord: koldioxid, syre, solenergi, molekyl, glykos