Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 17 Genus

Skapad 2017-09-11 07:47 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Skriv något intressant!!!!!

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din förmåga att:  

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Arbetsområdet

 Vi kommer att titta lite extra på de regler som gäller för när ett substantiv ska vara der, das eller das, dvs maskulinum, neutrum och femininum. Detta för att utveckla er förmåga att formulera er korrekt såväl muntligt som skriftligt. Det kommer också underlätta för er längre fram när vi kommer att arbeta med andra grammatiska strukturer.

Arbetssätt

 Under arbetets gång kommer vi att läsa texter som fokuserar på de olika genusen, vi kommer att prata om reglerna och ni kommer att få göra olika övningar där målet är att ni aktivt ska tänka på hur ni ska kunna veta vilka regler som styr ordets genus.

Vi kommer också att läsa texter och bearbeta dem för att koncentrera oss på att utveckla ert språk. 

Detta kommer att bedömas...

Detta arbetsområde kommer vi att göra en avstämning på den 21 september. Ni ska då kunna visa att ni kan använda er av reglerna som vi har gått igenom samt att ni har lärt er genus för en del av orden som vi arbetat med. 

 

 

Matriser

M2
Matris språk Holsta

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
På väg
E
C
A
Läsa
- Läser och förstår olika sorters texter.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du förstår enskilda ord, men ditt ordförråd är ännu inte tillräckligt stort för att förstå helheten av texterna.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Interaktion
- Deltar aktivt i samtal i klassrummet. - Använder målspråket när du kommunicerar.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Saknar vokabulär för att kunna uttrycka sig så att mottagaren kan förstå. Talet blir därför osammanhängande.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan genomföra enkla samtal med meningar och uttryck som har med arbetsområdet att göra.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan genomföra enkla samtal med meningar och uttryck som har med arbetsområdet att göra. Men du kan även utveckla talet lite och försöka binda ihop längre meningar och har visst flyt. Du försöker föra samtalet vidare.
Du uttrycker dig enkelt, relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du kan även svara på målspråket i de flesta fall och det blir oftast korrekt. Du kan genomföra enkla samtal, binder ihop meningar och har bra flyt. Du tar en aktiv roll i att föra samtalet vidare.
Skriva
- Skriver olika sorters uppgifter och texter.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du har svårt för att få ihop en sammanhängande text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. För att formulera dig i skrift kan du inhämta information från enkla texter, talat språk eller olika medier.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. För att formulera dig i skrift kan du på ett relevant sätt inhämta information från enkla texter, talat språk och olika medier.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att formulera dig i skrift kan du på ett effektivt sätt inhämta information från enkla texter, talat språk och olika medier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: