Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden formar och formas

Skapad 2017-09-11 08:42 i Björneborgs skola Kristinehamn
Arbete i SO om jorden och hur den formas och förändras. Vi ska över en period på 2 veckor inhämta kunskap kring: - jordens olika lager - jordens omloppsbana - jordens resurser - centrala begrepp
Grundskola 4 – 5 SO (år 1-3) Geografi
Centralt innehåll - Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras. - Kontinenter och världsdelar, världshav

- Centrala begrepp som krävs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Innehåll

När vi läst klart ska du kunna:

 • Rita upp jordklotets tre olika lager och namnge dessa.
 • Förklara vad som händer när kontinentalplattorna rör sig eller krockar och vilka naturkatastrofer eller förändringar av jordytan som detta kan ge upphov till.
 • Visa på en jordglob var de olika världsdelarna och världshaven är placerade.
 • Visa på en jordglob var ekvatorn ligger.
 • Förklara centrala ord som är av betydelse för ämnesområdets sammanhang och helhet.

Detta kan du lära dig genom att:

 • Vara aktiv under lektionerna.
 • Delta muntligt i diskussioner.
 • Skriva texter, illustrera och göra kopplingar till egna erfarenheter.
 • Söka och återberätta inläst fakta eller film.

Vi kommer använda oss av följande material:

 • Läromedel:
  • Utkik geografi 4-6 s 22-33
  • Tummen upp s. 16-17
 • Filmer
  • Världsdelar - en översikt
  • Filmer från SLI och Youtube som rör ämnesområdet.
 • Egna erfarenheter
 • Händelser i världen
 • Google Earth

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: