Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslogg

Skapad 2017-09-11 08:53 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Svenska
Läsning är en oslagbar träning om man vill bli skärpt och smart! Så passa på att läsa så mycket du kan!

Innehåll

 

Att föra läslogg, reflektera och tänka efter. Där ska finnas minst 4 "loggar" som vi sen ska använda till nästa steg- reflekterande texter!

LÄSLOGG

I läsloggen kommer du att skriva om boken du för tillfället läser. För varje gång du har läst i

din bok ska du kort sammanfatta det du läst och skriva om de funderingar eller tankar du har

kring det du läst. Du skriver i ett nytt dokument på classroom och fyller på i loggen efterhand som du läser.

 

Följande frågor hjälper dig då du skriver din läslogg.

 1. 1. Första gången du börjar på en ny bok ska du börja med att skriva bokens:
 • Titel
 • Författare
 • Utgivningsår
 • Om du själv fått välja - hade du valt denna boken? varför/varför inte?
 • Vilka förväntningar på innehållet får du av titeln?
 • Vad vet du om boken redan före du har läst den?

 

 1. 2. Skriv alltid datumet för den dag du skriver i läsloggen samt sidnumret du har läst till .

 

 1. Berätta samt sammanfatta det du har läst. Välj ut de viktigaste, bärande delarna av det

lästa och skriv med egna ord. Du ska alltså inte skriva om allt du har läst varje gång.

Följande punkter hjälper dig:

 • Handlingen
 • Särskilda händelser som för handlingen framåt
 • Miljöer
 • Personer i avsnittet som gör eller säger något särskilt
 • Särskilda saker som spelar en viktig roll för handlingen. Det kan vara kläder,

verktyg, vapen etc

 • Känslor

 

 1. 4. Egna åsikter

Reagera på något och för fram hur du tycker och tänker kring just det. Det kan vara att

du reagerar på något som någon sa, gjorde, inte sa, inte gjorde. Det viktiga är att du för

fram hur du tänker. Håller du med eller håller du inte med?

 • Fanns det något särskilt i det du läst som gjorde dig arg eller upprörd? Glad?

Fanns det något som du gillade/ inte gillade med avsnittet? Motivera alltid din

ståndpunkt. Var det något du inte riktigt förstod eller som du undrar över?

 • Citera ett avsnitt, av det du läst, som du tycker är intressant, roligt, spännande,

förvirrande, viktigt, upprörande, äckligt osv. Följ upp med en kommentar hur

du resonerar kring citatet.

 

 1. 5. Vad händer sedan?
 • Skriv något kort om hur du tror att boken kommer att fortsätta.

 

 1. Efter läsningen:
 • Stämde bokens innehåll överens med dina förväntningar?
 • Tycker du att bokens titel passar? Ge annars förslag på en egen titel du tycker

passar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav i svenska enligt Lgr 11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Läsa
- läsförmåga
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **flyt** genom att, på ett **i huvudsak fungerande** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt** sätt, välja lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **mycket gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt, välja lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa
- läsförståelse
Genom att göra **enkla sammanfattningar** av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **grundläggande läsförståelse**.
Genom att göra **utvecklade sammanfattningar** av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **god läsförståelse**.
Genom att göra **välutvecklade sammanfattningar** av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **mycket god läsförståelse**.
Läsa /Skriva
- tolka, analysera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om **tydligt framträdande** budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande*och budskap som kan läsas mellan raderna** i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.
Läsa /Skriva
- resonera kring textens sammanhang
Eleven kan också föra **enkla resonemang** om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **till viss del underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Eleven kan också föra **utvecklade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **relativt väl underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Eleven kan också föra **välutveckladeoch nyanserade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **väl underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: