Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Runstenar

Skapad 2017-09-11 09:03 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Detta arbetsområde genomförs i samband med att eleverna läser om järnålder/vikingatid i SO. Här är alltså ett ypperligt tillfälle att arbeta ämnesöverskridande. I den teoretiska delen av arbetsområdet går vi igenom futhark – runalfabetet. Vi gör en historisk överblick över runstenar – deras formgivning, syfte, budskap och vilka slutsatser man kan dra genom att analysera både tekniken och det bildmässiga innehållet. Det praktiska momentet innebär att eleverna ska formge, teckna och måla sina egna ”runstenar” och förmedla ett budskap.
Grundskola 3 – 6 Bild Historia

Innehåll

Vad vi ska göra:
Vi ska studera runalfabetet och runstenar. Hur såg de ut? Hur gjordes de? Varför gjordes de? Vad kan de berätta för oss?

Vi ska framställa egna runstenar med ett budskap.

Arbetsgång:
• Fundera ut och skriv ett budskap du vill förmedla. Översätt från latinska bokstäver till runor

 • Skissa din runsten med det skrivna budskapet.
  • Måla runstenen med akrylfärger.


Bedömning:
• Muntligt under arbetets gång.
• Självvärdering
• Summativ bedömning vid avslutat arbete utifrån kunskapskraven (se matris).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: