Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Höst

Skapad 2017-09-11 09:23 i Sunnansjö förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vi på Lönnen ska börja vårt tema om hösten med våra 4 åringar.

Innehåll

 Vi på lönnen har delat in barnen i två åldersgrupper. Våran grupp består av barn födda 2013 vi kommer att hitta på ett namn på gruppen tillsammans med barnen. Barnen har  redan visat intresse för vad som händer i naturen om hösten. De frågar om svampar, bär, höstlöv och om olika djur i skogen.

 Vi tänker jobba med detta tema dels för att vi vill ge barnen förståelse för vad som händer i naturen om hösten och dels för att lära oss om årstidernas olika skiftningar, färger , svampar, bär och om olika djur som bor i skogen

Vi ska också reflektera över att alla är olika och hur man är en bra kompis.

 

Vi kommer att jobba med vårt tema 3 dagar i veckan, under våra utflykter och under våra gruppsamlingar.

Vi ska ev. använda oss av boken " Igelkotten klarar sig själv "

I temat kommer det också att ingå skapande där vi kommer att använda oss av olika material och tekniker. Vi kommer även att använda oss av NTA (naturvetenskap och teknik för alla) lådorna, vatten, luft, ljus och ljud.

Vi sjunger och ramsar också om hösten. Vi kommer även ha en "naturruta", på hembygdsgården.

Barnen som deltar i temat är alla  4 åringar på Solängens förskola i Sunnansjö avd. Lönnen.

Pedagogerna dokumenterar löpande under temats gång med text och bilder.

Vi kommer att jobba med temat under sep- nov. och vid temats slut gör vi en utvärdering.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: