👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsdag: Hammarskog åk7

Skapad 2017-09-11 10:04 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Friluftsdag i Hammarskog
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vad är bra att tänka på när det gäller att sätta upp en presenning? Laga mat på Muurikka? Allemansrätt? Vad är allt detta? Efter en dag i Hammarskog kommer ni kunna allt detta.

Innehåll

Friluftsdagen för åk7 i Hammarskog involverar flera moment och är ämnesövergripande. En friluftsdag är ofta kopplad till Idrott och Hälsa, men det finns flera ämnen som också omfattas, som t.ex. NO och SO.

- Göra vindskydd med hjälp av en presenning: Hur man kan vika en presenning för att få optimalt skydd. Veta 

- Laga mat på en Muurikka: Hur det går till och vilka hjälpmedel man kan använda sig av när man lagar mat i naturen. Hur gör man t.ex. om det finns en eldplats, hur gör man om det inte finns osv.

- Eldvett: Hur man gör upp en eld. Vad händer om det går snett, hur går man tillväga? 

- Allemansrätt: Vad gäller? Får man göra vad man vill i skogen?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9