Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gpp mall - Dem enkla maskinerna

Skapad 2017-09-11 10:39 i Teknikförskolan Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Denna GPP kommer att handla om de enkla maskinernas funktioner.

Innehåll

Aktivitet

De fem enkla maskinerna


Syfte

 • Vi vill att barnen ska få en större inblick kring de enkla maskinernas funktioner.
 • Att barnen blir medvetna om de enkla maskinernas olika utseende. 

Läroplansmål i fokus

 • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Tolkning och konkretisering av Läroplansmål som är i fokus

 • Barnen ska öka sin kunskap genom att prova på dem enkla maskinerna.
 • Förskolan ska sträva efter att barnen lär sig att acceptera alla oavsett bakgrund.
 • Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sitt språk i tal, bild och skrift. 
 • Förskolan ska sträva efter att alla barn får sin röst hörd.

Undervisningsstrategier (kopplat till målen)

 • Belysa tekniken i vardagen. Erbjuda olika material, verktyg, redskap, få lov att testa, experimentera även bygga och konstruera. Vi tar hjälp av IKT-verktyg för att söka fakta, dokumentera och reflektera. 
 • Närvarande pedagoger. Utifrån individen är barnen med under deras förutsättningar. Använder oss utav smågrupper. 
 • Viktigt att benämna rätt ord för rätt sak. Skapar en begreppslista utifrån temat. Vi hittar lämplig litteratur till temat. I en ömsesidig kommunikation kan barn uttrycka sin mening, bli lyssnad till, lyssna till andra barn och vuxna samt ges möjlighet till att reflektera över sin egen och andras förståelse. 
 • Pedagogerna är lyhörda för barnens tankar och idéer. Undervisningen utformas efter behov och intresse. miljön utformas efter barnens intresse. 

 Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

 • Tankekarta från barn, pedagog och vårdnadshavare.
 • Bilder
 • Filmer
 • Låta barnen fotografera och filma (vad ser vi då?)
 • Intervjua
 • Tankekarta efteråt 
 • observationer

 

 Konkretisering på Hjulet: 

 

 • Vi arbetar i mindre grupper. I dessa arbetar vi med en maskin i taget, där barnen får utforska och undersöka dess funktion.

 • Därefter kan pedagogen som ansvarar för sin grupp planera undervisning utifrån vad barnen är intresserade av.

 • Det vi erbjuder i grupperna när vi arbetar med de enkla maskinerna är exempelvis:

 • Utgå från böckerna och filmerna om de enkla maskinerna

 • Konstruktion (återvinningsmaterial, klistra, klippa),

 • Lek- och konstruktionsmaterial (tågbana, duplo, lutande planet, skruvar mm.),

 • Samtal kring vad är teknik och dess funktion, rätta benämningar, användningsområden.

 • IKT och programmering

 • Ord och begrepp som vi använder:

 • Hjulet: kugghjul, hjul, däck, hjulaxel, Transportera, bilar,  rund -cirkel, rulla, bättre eller sämre, Köra med olika hjul på olika material ex. sandpapper, grus, gräs. Snurra, rulla. 

 • Hävstång: hävstångsprincipen (det du vinner i kraft förlorar man i väg ) väga och leta jämnvikt, balansvåg, jämföra, vikter, lyfta. (sax, dörrhandtag, kofot, skottkärra, gungbräda)

 • Lutande plan: rutschkana (låg- respektive högfriktion), ramper, lutning, lyfta.

 • Kilen: spiken, kniv, mejsel, yxa, dörrstopp. Klyva/ dela ved, frukt, mat. Kan vara mjuk- hård, vass- trubbig.

 • Skruven: gängor, snurra, spetsig- trubbig, platt, mutter, lång-kort, smal- tjock, stor- liten, bred- tunn.

 • Verktyg, hammare, skruvmejsel, skruvdragare, borrmaskin, stjärnmejsel, såg.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: