Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings year 7- section 1 Music

Skapad 2017-09-11 10:42 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F
You will learn about music and artists through reading a biography about Adele, a website, dialogues, reviews and articles.

Innehåll

Vecka: 35-41

Syfte

Du ska utveckla förmågan att;

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter. (läsa, lyssna och förstå)
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift. (tala och skriva)
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. (t. ex. förklara med andra ord)

Innehåll och arbetssätt

Vi kommer att;

 • lyssna på samtal och sångtexter
 • läsa olika typer av texter t.ex. artikel, blogg, biografi och skönlitterär text
 • samtala om musikrelaterade ämnen.
 • arbeta med olika strategier för att öva ord, läsning, hörförståelse och att uttrycka sig i tal och skrift.
 • repetera grundläggande grammatik. 
 • använda digitala verktyg i undervisningen.

Bedömning

Din förmåga att

 • förstå och tolka talat språk och texter kommer att bedömas i ett hör- och läsförståelsetest.
 • kommunicera i skrift kommar att bedömas i en skrivuppgift.
 • kommunicera muntligt och användandet av språkliga strategier kommer att bedömas genom en muntlig gruppuppgift.
 • att lära och läsa på kommer också att bedömas. Det är inte betygsgrundade, men har betydelse för din kunskapsutveckling

Examineras genom att du ska skriva en prov där du testas i hör och läsförståelse samt skriftlig produktion 6/10 v.41.

Uppgifter

 • Speaking-A radio show

Matriser

Arbetsmatris i ENGELSKA tala 7-9

Begriplighet
- ordval
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Engelska ord/uttryck från andra språk förekommer men de förstör inte kommunikationen.
Talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang.
- strategier när orden inte räcker till.
* Väljer svenska ord * Ger upp
* Hittar på egna ord/uttryck * Väljer ett förenklat språk. * Frågar på engelska efter rätt ord. * Letar i minnet. * Byter samtalsämne.
Använder omformuleringar för att komma vidare när ordförrådet inte räcker till.
Talet flyter så väl att eventuella strategier inte märks.
- uttal
Uttalar inte språktypiska ljud som th- stavning och t korrekt.
Språktypiska ljud som th- stavning och uttal av r uttalas korrekt
Ett i huvudsak korrekt uttal.
Uttalet är tydligt och korrekt med god intonation.
Vilja att berätta
Talar så lite att förmågan inte kan bedömas.
Talar tillräckligt länge för den muntliga förmågan ska kunna bedömas.
Utnyttjar tiden väl och visa en vilja att tala engelska.
Vågar ta sig an mer komplicerae ämnen och avancerade resenemang.
Ordförrådet.
orförrådet är litet, det är svårt att få orden att räcka tillför att berätta.
Att använda ord och fraser så att en engelsktalande person förstår
Använder ett varierat ord- och frasförråd.
Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Väljer rätt ord i rätt sammanhang
Flyt
Tar långa pauser för att hitta ord och tänka efter vad som skall sägas.
Talar med inslag av korta tankepauser för att hitta orden.
Talar med naturligt taltempo
Talar med gott flyt även i oväntade situationer och i avancerade resonemang
Innehåll
Innehållet stämmer delvis/inte alls överens med uppgiften.
Innehållet stämmer med uppgiften.
Berättandet drivs framåt med ny information och med sammanhang.
Ämnet beskrivs och förklras utförligt. Kan utveckla och fördjupa innehållet.
Förmåga att delta i samtal
- prata själv
Sitter tyst tills man får en direkt fråga.
För fram egna åsikter.
Kan motivera och resonera kring sina åsikter.
Kan motivera egna åsikter, resonera kring egna och andras åsikter
- med andra
Kommentera det andra säger eller ställer enkla frågor.
Kommentera det andra säger och ställer enkla frågor.
Kommenterar och ställer releveanta frågor till övriga.
Kommenterar, ställer relevanta frågor och fördjupar samtalet genom t.ex följdfrågor.
Förmåga att berätta
informationen är lösryckt och växlar mellan olika uppslag.
Kan berätta om något ochhåller sig till ämnet.
Berättar med tydligt sammanhang
Berättar med inlevelse
Grammatik
Gör grammatiska fel som stör förståelsen.
Gör vissa gammatiska fel men det hindrar inte en engelsktalande person att förstå.
Böjer verb i olika tempus. behärskar adjektivböjning och väljer rätt pronomen. Använder engelsk ordföljd konsekvent.
Talar i princip grammatiskt korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: