Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter

Skapad 2017-09-11 11:04 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En planering för beskrivande texter i ämnet svenska enligt cirkelmodellen.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska arbeta med beskrivande texter. Du ska få skriva en beskrivande faktatext om ett land i Europa.

Innehåll

Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Du ska utveckla din förmåga att skapa beskrivande texter. Beskrivande texter skrivs för att beskriva något.

Undervisning och arbetsform

Övergripande innehåll:

Du ska lära dig att skriva en beskrivande text och förstå syftet med denna texttyp. Vi kommer att arbeta med att läsa olika beskrivande texter, samtala om dem och arbeta med uppgifter som ökar förståelsen för denna texttyp. Vi kommer att skriva en gemensam beskrivande text och slutligen skriva en enskild text om ett land i Europa. Vi arbetar också med kamratrespons för att förbättra våra texter.

 

Arbetsform:

Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen som består av fyra faser.

Fas 1: Att eleverna ska utveckla en förståelse för syftet med texttypen med fokus på hur innehållet organiseras och presenteras.
Fas 2: Att eleverna ska lära sig att formulera jämförelser för då blir innehållet mer intressant och lättare att förstå.
Fas 3: Att eleverna ska öva på och använda det de lärt sig om beskrivande texter för att förbereda det egna skrivandet i nästa steg. Detta gör vi genom att vi skriver en gemensam beskrivande text tillsammans i klassen, som eleverna sedan kan använda sig av som stöd när de skriver sin egna text.
Fas 4: Att eleverna självständigt ska planera och skriva en egen beskrivande faktatext om ett land i Europa. Detta gör eleverna genom att få en checklista av mig som ett stöd för dem i sitt skrivande, vad de ska tänka på osv. Eleverna har sparat sina uppgifter och de texter som vi tidigare läst som de kan använda sig av som stöd i sitt skrivande. Eleverna får möjligheten att planera sitt skrivande som ett första steg. Eleverna får sedan skriva ett första utkast som lämnas in och sedan ska eleverna ge varandra kamratrespons. När eleverna har gett varandra respons och sedan förbättrat sin text utifrån kamratresponsen lämnas texten in till mig för bedömning.

 

* Vi läser olika beskrivande texter tillsammans

* Genomgång kring strukturen och de språkliga dragen i texten

* Diskussioner kring olika beskrivande texter

* Olika uppgifter kopplade till syftet

* Vi skriver en gemensam text 

* Eleverna skriver en egen text

* Vi arbetar med kamratrespons och bearbetning av texter

 

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma (godtagbara krav):

*Att du har förstått syftet med den beskrivande texttypen.

*Att du kan skriva en beskrivande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

*I texten använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

*Att din text innehåller enkla beskrivningar och egna formuleringar.

*Att du kan ge enkla omdömen om textens innehåll.

*Att du kan utifrån respons bearbeta texten mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Bedömningen av elevers förmågor och kunskaper sker kontinuerligt under arbetets gång.

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under lektionerna
 • Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner och göra uppgifter
 • Du visar dina kunskaper genom "exittickets"
 • Du visar dina kunskaper genom att skapa en gemensam beskrivande text
 • Du visar dina kunskaper genom att skapa en egen beskrivande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: