Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andelen i Y-boken

Skapad 2017-09-11 12:35 i Vallåsskolan Halmstad
Kapitel 1 handlar om andelen,höjning och sänkning,hur stor är delen(1),hur stor är delen(2),det hela och ränta. Kapitel 2 handlar om jämföra och räkna med bråk,addition och subtraktion av bråk,multiplikation av bråk,division av bråk,potenser och tiopotenser.
Grundskola 8 Matematik
Bråk och procent samt bråk och potenser

Vilket erbjudande är bäst? 25 % rabatt på 4 stycken rosor eller köp 4 rosor och betala för 3 stycken

Innehåll

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

34

Presentation och uppstart kap 1

De fyra räknesätten

Genomgång och uppgifter

Bråkets former och hur vi räknar med andelen

Genomgång och uppgifter

Andelen av saker

35

Repetera och jobba vidare

Hur man räknar med delen

Vi slänger in procent i andelen och arbetar med uppgifter samt spel MEMORY

Jobba vidare med uppgifterna

36

Genomgång och mata vidare

Det hela

Eget arbete med uppgifter och stenciler. Avslutar med spel

STUDIEDAG

37

Repetition och avstämning av det vi gjort

Genomgång och projekt ”Låna till moped eller mobil”

Ränta

Räkna klart

38

Repetition och arbeta färdigt

Frågestund och sista rycket med blandade uppgifter

slut repetition och frågestund

39

PROV kap 1

Uppstart kapitel 2

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma

E
C
A
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: