👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa ljud tillsammans med natur

Skapad 2017-09-11 12:47 i Hemmings förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi undersöker barnens intresse i relation till vårt fokus/målområde "Hållbarhet i relation till naturvetenskap och de estetiska språken".

Innehåll

V.37 planerar vi att tillsammans med barnen utforska ljud i relation till naturvetenskap. Detta gör vi genom att barnen får samla in material från utomhusmiljön som vi sedan fyller i flaskor, toarullar etc. och skapar maracas av.

Mål: Att barnen självständigt får välja ut material från naturen och i samband utveckla förståelse för vad man kan plocka från den och inte. Att barnen får använda sig av naturmaterial för att vidare skapa olika sorters ljud, med olika material och tekniker. Att barnen får jämföra olika sorters ljud med varandra.

 

Tisdag: Barnen får samla in material ute, som vi tar med oss till förskolan.

Onsdag: Barnen får välja ett material (behållare) som de skapar sin maracas av.

Torsdag: Vi tar med instrumenten ut i naturen och lyssnar och reflekterar över hur det låter tillsammans.

 

Material: Naturmaterial, toarullar, flaskor, burkar eller små tygsäckar, dekorations-material t.e.x glitter, tyg, paljetter, silkespapper, färg, limm och naturmaterial.

Dokumentation: Vi använder oss av ipad för att dokumentera aktiviteterna, som vi sedan följer upp och reflekterar kring med pedagoger och nästa vecka med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016