👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Säker i trafiken

Skapad 2017-09-11 13:22 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet handlar om trafikregler, risker i närområdets trafikmiljö och om hur man ska göra för att bete sig säkert. Det kräver samarbetsförmåga och förmåga att söka information på nätet.
Grundskola 1 – 9 Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Arbetsområdet trafik handlar om trafikregler, risker i närområdets trafikmiljö och om hur man ska göra för att bete sig säkert. Eleverna kommer också att få söka information i grupp och redovisa för klasskamraterna.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:
* förstå hur man uppträder på ett säkert sätt i trafiken

* förklara man cyklar säkert i trafiken och hur cykeln ska vara utrustad

* några trafikmärken

* berätta om några riskfyllda plaster i närområdet

* i par undersöka och sammanställa information om vägskyltar 

* redovisa funnen information för klasskamraterna

Innehåll

 • Promenader i närmiljön
 • Observationer av trafik
 • Trafikregler och trafikmärken
 • Söka information
 • Presentera 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta så här:

 • Vi kommer att promenera i närområdet och titta på riskfyllda platser.
 • Vi kommer att genomföra olika trafikundersökningar. 
 • Vi kommer att ha genomgångar om trafikregler och trafikmärken. Du kommer då att få se filmer/bildspel.
 • Du kommer att få samarbeta för att söka information, skriva texter och göra egna bilder.
 • Du kommer med din kompis att presentera för klasskamraterna

Bedömning

Du ska visa - genom att söka information, berätta, rita bilder och skriva - att du kan: 
 
* förstå hur man uppträder på ett säkert sätt i trafiken

* berätta hur en cykel ska vara utrustad

* förklara vad några trafikmärken betyder

* berätta om några riskfyllda plaster i närområdet

* undersöka trafik och sammanställa i ett enkelt diagram

* visa hur du samarbetar med en kompis

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO SvA
Säker i trafiken

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
So
Förmågan att: Identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö
Du kan - på ett enkelt sätt - peka ut riskfyllda platser i närmiljön och ge exempel på ett säkert trafikbeteende
Du kan - på ett utvecklat sätt - peka ut riskfyllda platser i närmiljön och ge exempel på ett säkert trafikbeteende
Du kan - på ett väl utvecklat sätt - peka ut riskfyllda platser i närmiljön och ge exempel på ett säkert trafikbeteende
So
Förmågan att: Göra observationer och enkla sammanställningar
Du kan genomföra observationer och göra sammanställningar med hjälp
Du kan genomföra observationer och göra enkla sammanställningar
Du kan genomföra observationer och göra sammanställningar helt självständigt så att resultatet framgår tydligt