Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 9an

Skapad 2017-09-11 13:24 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 9 Teknik

Innehåll

Arbetssätt och innehåll

Vi går tillsammans igenom de olika energiformerna samt olika sätt att framställa och distribuera elektrisk energi.

Du ska sedan kunna redogöra för hur några kraftverk fungerar, vilka delas som ingår i de olika kraftverken och hur de samverkar.
Du ska med  kunna redogöra för de olika energiomvandlingarna.
Du ska kunna några olika sätt att värma upp våra bostäder.
Du ska jämföra de olika sätten att få fram elektrisk energi samt värma upp bostäder, resonera kring för- och nackdelar: miljöaspekter, ekonomiska och sociala konsekvenser för människan. (Förnyelsebara- /Icke förnyelsebara energikällor)

Ni arbetar med frågor och diskussioner under lektionen, vi ser en del film och avsnittet avslutas med en skriftlig bedömningsuppgift.

Därefter bygger ni en prototyp av en elektrisk motor, dokumenterar arbetsprocessen samt redogör för hur elmotorn arbetar.

Slutligen skriver ni en uppsats kring elmotorns påverkan på oss människor och vårt sätt att leva (miljöaspekter, ekonomiska och sociala konsekvenser)

Därefter arbetar ni med elektronik. 

Du kommer att bli bedömd på: 

* Hur väl du kan undersöka de olika tekniska lösningarna
* Hur väl du använder ämnesspecifika begrepp för att beskriva hur delarna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
* Hur väl du resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
* Hur väl du genomför konstruktionerna genom att du undersöker och prövar/omprövar möjliga idéer till lösningar
* Hur väl du under arbetsprocessen formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
* Hur väl du gjort gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och ritningar
* Hur väl du kan föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och att du då visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
* Hur väl du kan resonera om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Grovplanering:
Vecka: 34
Hur skapas elektrisk energi? Vad är en generator?
Du gör en laboration om induktion och generatorn samt skriver en laborationsrapport.
Använd sidan 238-241 i fysikboken. Svara sedan på fråga 3, 4, 6, 9 och 12 på sidan 241.

Vecka: 35
Vad är en transformator? Hur fungerar en transformator?
Du gör en laboration där du bygger en enkel transformator och undersöker dess egenskaper.
Använd sid 242-245 i fysikboken. Svara sedan på frågorna på sidan 245.
Gör även arbetsövningen om Transformatorn i gamla fysikboken, sid 83-84.

Vecka: 36

Utdelat material - det olika energiformerna samt tillhörande övning samt de olika kraftverken.
Extra: 11:2 sid 304-309 samt frågorna sid 309

Vecka: 37-38
Grupparbete om olika energikällor.
Presentera din energikälla, beskriv hur den fungerar samt hur den påverkar naturen.
Vilken betydelse har den nu och vilken betydelse kommer den att ha i framtiden.
Ange olika fördelar och nackdelar

Använd fysikboken, delkapitel 11:2 och 11:3 sid 310-322
Förklara skillnaden mellan förnyelsebara energikällor och icke förnyelsebara energikällor!
Vilka förnyelsebara energikällor finns? Vilka icke förnyelsebara finns?
Förklara begreppen och gör frågorna på sidan 316 och 322 (Vid testa dig själv frågorna)

Förhör Generator, transformator och kraftverken fred vecka 38

Vecka:39 Lovdag

Vecka 40:  Repetition/sammanfattning

Vecka 41: Prov

Vecka 42: 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: