👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gul Sång och musik genom de 100 språken

Skapad 2017-09-11 13:26 i Lammets förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Sång och musik genom de 100 språken Datum: 170911 Gruppnamn: Gul Deltagare: Uma, Gabriel, Alice, Anton, Lykke, Ellie, Elias, Noah, Lovisa , Walter, Maja, Emma, Morgan, Emelie, Julia, Signe, Ville, Kajsa, Susan, Isabelle

Innehåll

 1. Bakgrund

Varför har barnen valt just detta projekt, Vad sa underökningsperioden? ålder på barnen, hur många pedagoger, ev lokaler och struktur

Vi har sett ett intresse för sång, musik, rim, ramsor och rörelse. Barnen har kommit med förslag om att få bilda en orkester, skapa egna instrument, göra egna texter och dansa. 

Gruppen består av 17 barn varav 16 är födda 2012 och 1 är född 2011 och 3 st pedagoger: 2st 100% 1st 75%.

På vår avdelning finns det sex st rum som är uppdelade/indelade i olika miljöer efter barnens intresse.

Vi kommer att jobba i både större och mindre grupper.

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Vi har brainstormat tillsammans med barnen och kommit fram till att vi vill undersöka hur olika instrument ser ut/ låter, vi vill göra egna instrument, sjunga nya/gamla sånger, göra egna sånger/texter, skapa egen musik, spela in på i-pad, lyssna på olika sorters musik och dansa.

Varför?

Syfte med projektet

Vi vill skapa en nyfikenhet och förståelse att det finns olika musikgenrer.

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas

 • Använda oss utav olika tekniker i skapande
 • Använda oss utav den digitala tekniken.
 • Använda oss av naturvetenskap genom att skapa musik utomhus.
 • Använda oss av vår värdegrund genom att skapa en själv/gruppkänsla.

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

Hur kan vi ta tillvara på "musiken" för att skapa en utveckling och ett lärande hos barnen?

Hur kan vi genom "musiken" se barnens utveckling och ett lärande?

 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)

Pedagogen ska bli medveten om när undervisning bedrivs. Undervisning ska påverka barnets användande och lärande i den digitala tekniken. (BFL mål)

Att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområdet kritiskt granskas, och 

Att resultat av kommunikation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbete används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjlighet till utveckling och lärande.

Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra.

Mål för Förskola för hållbar utveckling

Att vi som arbetslag är öppna och kan diskutera och reflektera över vårt förhållningssätt med en medvetenhet som leder till fördjupande relationer till våra barn och dras familjer

De andra två målen se mål  3 och 4 nedan

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016